Ondertekening Groninger Verdienmodel in melkstal

7 juli 2014

Ondertekening Groninger Verdienmodel in melkstal

Ondertekening van het Groninger Verdienmodel door Siegbert van de Velde en Annette van VeldeDe afspraken in het Groninger Verdienmodel zijn op vrijdag 4 juli ondertekend door directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen Siegbert van der Velde en de vice-voorzitter Annette van Velde van LTO Noord. Gedeputeerde Henk Staghouwer vertegenwoordigde de Provincie Groningen. Dat gebeurde in de melkstal van maatschap Langereis-Muilwijk in Ten Boer. Met de ondertekening is het verdienmodel nu officieel in de provincie Groningen van kracht.

Melkveehouders die hun bedrijf fors willen uitbreiden moeten voortaan aantonen dat zij duurzamer gaan werken en produceren. Zij kunnen in het Groninger Verdienmodel punten verdienen op thema’s als diergezondheid, ammoniakuitstoot, natuur en landschap, en het voeren van een dialoog met de omgeving. Met deze punten behalen ze een rapportcijfer. Wie een 7,5 of hoger scoort, mag het bedrijf uitbreiden.

Groningen als koploper duurzame landbouw
Met het Groninger Verdienmodel wil de provincie koploper worden in de duurzame landbouw. Onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer werkten LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen het model uit, conform een motie die Provinciale Staten in 2013 aannamen.

Het Groninger Verdienmodel stimuleert de landbouwsector om inspanningen te verrichten die de landbouw in Groningen sterker, het landschap mooier en schoner, en de betrokkenheid tussen boerenbedrijven en hun omgeving actiever maken.