Olieterminals in gebruik Eemshaven

4 oktober 2012

Olieterminals in gebruik Eemshaven

In de Eemshaven heeft Vopak op woensdag 3 oktober de terminal in gebruik genomen voor de strategische opslag van olievoorraden. De bouw en ingebruikname konden vlot gaan, doordat Vopak bovenwettelijke afspraken maakte met de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging. Hierdoor is er niet geprocedeerd tegen de komst. Hoewel olieopslag altijd een risico vormt, kunnen de natuur- en milieuorganisaties zich vinden in de aanpak van het bedrijf.

Afspraken
De kans op aanvaringen is bijzonder klein, maar de gevolgen ervan kunnen voor de Waddenzee en de Eems-Dollard erg groot zijn. Daarom is het voor de Natuur en Milieufederatie en de Waddenvereniging belangrijk dat we met Vopak hebben kunnen afspreken dat er nooit meer olie wordt vervoerd dan er aan opruimcapaciteit in het gebied beschikbaar is.

Daarnaast heeft Vopak onder meer vastgelegd dat er alleen met dubbelwandige schepen wordt gewerkt, die minder risico’s met zich meebrengen dan enkelwandige schepen. Ook koos Vopak voor schepen die door de bestaande diepte van de vaargeul kunnen varen en zijn er dijken geplaatst die bij lekkages in de terminal zelf ervoor zorgen dat de olie niet het wad in kan stromen. Belangrijke veiligheidsmaatregelen om flora en fauna te beschermen en ook maatregelen die bovenwettelijk zijn. De regelgeving kent op dit moment geen verplichtingen voor Vopak om dit soort maatregelen te nemen.

In gesprek blijven
Directeur Harm Post van Groningen Seaports noemt de afspraken tussen Vopak en de Waddenvereniging/ Natuur en Milieufederatie een voorbeeld voor heel Nederland. Door al bij het ontwerp van de terminal in gesprek te gaan, kunnen oplossingen worden gevonden om natuur- en milieuschade te vermijden. Op die manier worden onnodige procedures vermeden en kunnen vergunningen snel worden verleend. Met de provincie Groningen en het bedrijfsleven in de Eemsregio willen we dat deze werkwijze de standaard wordt bij de komst van nieuwe bedrijven. Het project Ecologie en Economie in Balans moet gaan leiden tot deze nieuwe standaard in de omgang tussen bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Met als resultante winst voor natuur, milieu en economie.

Meer informatie