NOS bericht over de gele rivier in Groningen

21 augustus 2011

NOS bericht over de gele rivier in Groningen

Rienk Kamer, NOS-journalist voor Noord-Nederland, heeft een radioserie gemaakt over de toestand van de Eems en de industriële ontwikkelingen in deze regio. Wat voor invloed heeft de industrie op de toestand van dit beschermde natuurgebied? Ook de Natuur en Milieufederatie Groningen komt aan het woord.

In de reportage bezoekt Kamer verschillende belangrijke plekken in dit gebied, waaronder Papenburg, waar grote cruiseschepen worden gebouwd, die zo’n twee keer per jaar over de Eems naar de Eemshaven moeten en waarvoor het waterpeil van de Eems kunstmatig moet worden verhoogd.

Door het kanaliseren van de rivier en het vele baggeren voor de scheepvaart, is de stroomsnelheid van de Eems de afgelopen jaren zo toegenomen, dat het slib van de Waddenzee ver de Eems in stroomt. De waterkwaliteit is inmiddels zo slecht, dat de Eems door natuur- en milieuorganisaties ook wel ‘de gele rivier’ wordt genoemd.

Na zijn bezoek aan Papenburg, neemt Kamer polshoogte in Delfzijl en de Eemshaven, waar onder andere directeur Siegbert van der Velde van de Natuur en Milieufederatie Groningen vertelt over de natuurwaarden van het gebied. Economie en ecologie kunnen hand in hand gaan, wanneer er goede afspraken worden gemaakt met bedrijven en de overheid. Juist de laatste, laat het volgens Van der Velde afweten.

De NOS-journalist ging ook naar het Duitse Waddeneiland Borkum, waar hij mensen spreekt over de mogelijke vaargeulverdieping.