Noordelijke Natuur & Milieufederaties richten Werkplaats Voedselbossen op

23 februari 2018

Noordelijke Natuur & Milieufederaties richten Werkplaats Voedselbossen op

De Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats is opgericht om kennis binnen voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen. Hiermee willen we een versnelling teweegbrengen in de opstart van voedselbossen in Noord-Nederland. We merken namelijk dat het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. De initiatieven ontbreekt het echter vaak aan kennis en startkapitaal voor de opstartfase om daadwerkelijk tot actie te komen.

Hoe gaan we dit aanpakken?
We starten begin maart 2018 met een vragenlijst voor geïnteresseerde of reeds opgestarte initiatieven. Hiermee krijgen we een goed beeld van het aantal initiatieven in onze provincies en de status van deze initiatieven. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst zullen we op 11 april een eerste startbijeenkomst houden om de belangrijkste vragen en knelpunten in kaart te brengen.

Eerste seizoen van Voedselbos Stadspark
Foto: Astrid Bobbink

Rieks Reuvers en Lieuwe Jongsma zijn zulke initiatiefnemers. Samen zijn zij actief bij de ontwikkeling van het voedselbos van Tuin- en Recreatievereniging Stadspark in Groningen. Dit jaar gaan zij het tweede seizoen in met het bos, dat gelegen is op het terrein van een oude kwekerij. Ze hadden het geluk dat er al verschillende volwassen fruitbomen stonden.

Jongsma: “Het lijkt me ontzettend nuttig om andere initiatiefnemers te ontmoeten. Nu is het veel zelfstudie in de bekende boeken, maar ook op YouTube vinden we wel nuttige filmpjes. Maar van elkaar leren is natuurlijk veel sneller en leuker. Ook lijkt het netwerk me handig voor het uitwisselen van stekjes en materialen.”

Vervolgens organiseren we een vijf werkplaats bijeenkomsten waarin we met een select gezelschap de vragen en knelpunten per stuk zullen uitwerken. Hiervoor zullen we – afhankelijk van het vraagstuk – ook expertise inhuren van buitenaf. De resultaten van deze werkplaats bijeenkomsten worden openbaar gedeeld via onze website, zodat alle initiatieven geholpen zijn met de verkregen uitkomsten en resultaten.

De werkplaats is namelijk niet alleen van belang om praktische problemen rondom een lokaal voedselbosinitiatief of een specifieke hobbel op te lossen, maar speelt ook een belangrijke rol in het verspreiden en vergroten van de regionale kennis. We bouwen dan ook aan een open platform voor zowel vergevorderde als beginnende initiatieven.

Wil jij ook meedoen aan de vragenlijst?
Stuur dan een email naar a.postema@nmfgroningen.nl met je naam en emailadres o.v.v. deelname Vragenlijst Voedselbosinitiatieven.

Doe je mee met de Facebook groep?
Ook zijn we gestart met een Facebookgroep voor voedselbosinitiatieven. Deze groep is voor alle geïnteresseerden in voedselbossen in Noord-Nederland. Heb je een vraag of wil je je eigen ervaring en kennis delen? Dat kan hier. Zo kunnen we elkaar helpen met kennis en ervaring over voedselbossen.

Tags: