Noordelijke industrie zet in op minder CO2 en meer werk

10 juli 2018

Noordelijke industrie zet in op minder CO2 en meer werk

Industrie en energiesector werken aan integraal plan voor CO2 neutraal 2050

De industrie in Noord-Nederland moet 0,8 Mton minder CO2 uitstoten maar de plannen die tot nu opgesteld zijn maken het mogelijk om zelfs CO2 negatief te worden. Noord-Nederland wordt daarmee een netto verbruiker van CO2 en een oplossing voor Nederland.

Dat staat in het plan van de industrie van Noord-Nederland. Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederatie Groningen neemt namens de Natuur en Milieufederaties deel aan de Noordelijke Industrietafel als onderdeel van het nationale Klimaatakkoord.

Jan-Willem: ‘Het plan beschrijft het meest efficiënte pad voor vergroening. Er worden diverse oplossingsrichtingen en tactieken uitgewerkt: elektrificatie, nieuwe productieprocessen, biomassa cascadering, warmte-integratie, CO2 als grondstof en waterstofproductie. Hierbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de sterke punten in de regio zoals de bestaande energie-infrastructuur, de havens en de agrarische omgeving.’

Noordelijke provincies bieden unieke kansen
De noordelijke provincies bieden unieke kansen op verduurzaming door aanwezigheid van chemische industrie, 30% van de Nederlandse energieproductie en energie-infrastructuur, twee zeehavens en de beschikbaarheid van biomassa uit landbouw en natuur. Groene energie en groene grondstoffen zijn de basis voor volledig duurzame bedrijven. De halffabricaten en materialen die de bedrijven in Noord-Nederland leveren vinden hun weg in honderden producten die dagelijks wereldwijd gebruikt worden.

Over de Industrietafel
Bedrijven in de Eemsdelta en Emmen, natuur- en milieuorganisaties, Provincie Groningen en enkele grote productielocaties in de provincies Groningen en Drenthe werken proactief samen aan de Industrietafel Noord-Nederland om de uitdaging van het Klimaatakkoord te realiseren. Zij werken aan een integraal plan om minder CO2 uit te stoten. Het noordelijk bedrijfsleven ziet daarbij kansen om de internationale koploperspositie in te nemen. Een win-win situatie voor het klimaat maar ook voor de werkgelegenheid en economische groei in het Noorden.

Steeds verdere reductie van CO
Nu al stoten de bedrijven ten opzichte vanaf 1990 43% minder CO2 per ton product uit. Doel van het nationale Klimaatakkoord is een reductie van de uitstoot van CO2 van 49% in 2030 en uiteindelijk 95% in 2050. De industrie in Noord-Nederland gaat uitermate zorgvuldig te werk om de reductie van CO2  gepaard te laten gaan met een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid: minder CO2 en meer werk.

Voldoende duurzaam opgewekte energie cruciaal
Cruciaal in het plan is de beschikbaarheid van voldoende duurzaam opgewekte energie. Die moet vooral komen van veel meer ‘wind op zee’ en biomassa. De groene stroom wordt gebruikt in nieuwe productieprocessen (elektrificatie) en voor de productie van waterstof die als energiebron of als grondstof gebruikt kan worden. Daarnaast wordt CO2 in combinatie met waterstof ingezet als grondstof voor de chemische industrie, waardoor de industrie geen CO2 uitstoot maar netto opneemt.

Deelnemers Industrietafel
De Industrietafel Noord-Nederland telt 26 deelnemers van onder meer natuur- en milieuorganisaties, provincies Groningen en Drenthe, Chemport Europe, bestaande uit twee geïntegreerde Chemieclusters respectievelijk Eemsdelta (Eemshaven en Delfzijl) en Emmen en daarnaast ook grote productielocaties, gelegen in de provincies Groningen en Drenthe.

Tags: