Noordelijk Klimaat Perspectief zoekt duurzaam energiescenario

17 maart 2011

Noordelijk Klimaat Perspectief zoekt duurzaam energiescenario

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe starten binnenkort het Noordelijk Klimaat Perspectief. Een brede maatschappelijke discussie die moet leiden tot een duurzaam energiescenario voor Noord-Nederland. De Natuur en Milieufederaties nodigen inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit om dit perspectief gezamenlijk vorm te geven.

Met dit initiatief brengen de Natuur en Milieufederaties samen met diverse betrokkenen in beeld hoe de energievoorziening in Noord-Nederland echt duurzaam kan worden. Met de betrokkenen wordt ook het debat aangegaan over allerlei keuzes en dilemma’s die de federaties tegenkomen.

  • Welke energiebesparing is mogelijk en realistisch?
  • Hoeveel windmolens kunnen er landschappelijk verantwoord geplaatst worden?
  • Wordt voor energie en warmtewinning uit de bodem alle ruimte gegeven?

Dit zijn allemaal vragen die aan de orde komen in het Noordelijke Klimaat Perspectief.

Het klimaatperspectief moet de wegwijzer vormen voor een duurzamer energievoorziening in Noord-Nederland. Landelijk, maar ook voor Noord-Nederland, is al veel bekend en onderzocht op het gebied van duurzame energiemogelijkheden.

Op basis van deze kennis kan een beeld gevormd worden van de noordelijke energieopgave. Al deze cijfers en beschikbare modellen zijn echter nog nooit tot een samenhangend en gedragen perspectief gebracht.

Wat gaan we doen?
Wij nodigen u uit om het Noordelijk Klimaat Perspectief gezamenlijk te gaan bouwen. We doen dit in een aantal stappen. We beginnen met kleine debatten waarin we, samen met een gemêleerd gezelschap van bedrijfsleven, inwoners, overheden en natuur en milieuorganisaties, klimaatscenario’s gaan schetsen.

We worden hierbij geadviseerd door een expertpanel van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van deze debatten vatten we samen in een rapport, dat we tijdens een grote bijeenkomst presenteren.

Op de hoogte blijven
Meer informatie over het Noordelijk Klimaat Perspectief vindt u op de website www.noordelijkklimaatperspectief.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden of een seintje als het zover is, klikt dan hier en laat uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres achter, onder vermelding van ‘Noordelijk Klimaat Perspectief’.