Noorddijk opent coöperatief zonnedak

6 november 2018

Noorddijk opent coöperatief zonnedak

Noorddijk wekt vanaf 2 november haar eigen zonne-energie op. De energiecoöperatie van dit dorp heeft op het dak van een lokale ondernemer 644 zonnepanelen geplaatst. Gedeputeerde Nienke Homan verrichtte de opening. Het dak kon mede gerealiseerd worden door een opstartsubsidie van de Provincie Groningen.

De initiatiefnemers hebben slechts een half jaar nodig gehad om dit project uit de grond te stampen. Inwoners van Noorddijk en omliggende dorpen kunnen de opgewekte zonnestroom afnemen van de coöperatie. De verwachting is dat zo’n 150.000 kWh per jaar wordt opgewekt. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van zo’n 50 huishoudens.

Naast de opwekking van energie, wil EC Noorddijk de bewoners ook helpen met energiebesparing. Daarvoor maakt zijn gebruik van Buurkracht, een aanpak om collectief in wijk of dorp met energiebesparing aan de slag te gaan.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Tags: