NMG voorstander van aanpak voor chemische industrie Groningen

17 maart 2014

NMG voorstander van aanpak voor chemische industrie Groningen

Het Rijk en de Provincie Groningen stellen met een speciaal actieplan 60 miljoen euro extra steun beschikbaar voor de chemische industrie in de Eemshaven en in Delfzijl. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken maandag bekendgemaakt. In het actieplan wordt gesproken over ‘organiseren en versterken van gemeenschappelijke utilities’, een aanpak waar de Natuur en Milieufederatie Groningen voorstander van is.

Boris Pents, beleidsmedewerker duurzame bedrijvigheid: “In ons overleg met overheid en bedrijfsleven brengen wij al jaren naar voren dat uitwisselen van reststoffen en afvalstromen grote winst betekent voor het bedrijf en milieu. Dat nu ook de Commissie onder leiding van Rein Willems met dezelfde conclusies komt is dus niet onverwacht maar wel goed nieuws.”

De enige wijze waarop de Noord-Nederlandse chemie zich kan onderscheiden van de rest van de wereld is door haar producten op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan te prijzen. Groene grondstoffen en duurzaam (her)gebruik van energie en reststoffen zijn hierin de meest voor de hand liggende opties. Naast het duurzamere product bespaart dit inkoop van dure energie en grondstoffen.

Aanpak wet- en regelgeving
Ondanks de gebruikelijke scepsis als het bedrijfsleven adviseert tot aanpakken van wet- en regelgeving zijn wij toch optimistisch over dit onderdeel. Er zijn een aantal plannen en activiteiten bekend die naar onze mening wel degelijk een duurzaam karakter hebben, maar die op dit moment gefrustreerd worden door ingewikkelde regelgeving. De Natuur en Milieufederatie Groningen is groot voorstander van het opereren in de geest van de wet, vooral als een pragmatische oplossing voor zowel bedrijf als haar omgeving de beste lijkt. Uiteraard is veel wetgeving er niet voor niets en dient men zorgvuldig met afwijkingen om te gaan. De NMG raadt daarom aan om bij dergelijke processen goed overleg te hebben met alle stakeholders.

Extra steun
De extra steun voor de chemische industrie in de Eemsdelta is nodig omdat de chemische industrie in Groningen het zwaar heeft. Dit komt onder meer door de hoge prijzen van energie en gebrek aan innovatie. Dit heeft geleid tot een verdergaande verslechtering van de concurrentiepositie van de noordelijke industrie. Van de zestig miljoen euro uit het actieplan is veertig miljoen bedoeld voor nieuwe investeringen. Daarnaast kan 20 miljoen euro worden gebruikt voor het verbeteren van de arbeidsmarkt.

Lees hier het persbericht van de Provincie Groningen naar aanleiding van de uitkomsten van de werkgroep Willems.