NMG: Geen extra overheidsgeld voor Vliegveld Eelde

8 december 2016

NMG: Geen extra overheidsgeld voor Vliegveld Eelde

De NMG heeft afgelopen week de Provinciale Staten van Groningen opgeroepen om niet in te stemmen met extra investeringen vanuit de provincie in Vliegveld Eelde. De natuur en Milieufederatie Drenthe deed dezelfde oproep in Drenthe. Beide federaties vinden dat extra overheidsgeld voor vliegveld Eelde niet strookt met de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie.

De organisaties zetten bovendien grote vraagtekens bij de economische haalbaarheid van de plannen waarop het investeringsscenario gebaseerd is. De organisaties riepen de staten daarom op om een nieuwe duurzame en klimaatbestendige koers voor Vliegveld Eelde te kiezen.

Het noodlijdende vliegveld heeft in het door GS voorgestelde investeringsscenario 46 miljoen euro extra nodig voor nieuwe vliegroutes vanaf de luchthaven en investeringen in de ontvangstterminal. Deze bijdrage moet komen vanuit de aandeelhouders, twee provincies en 3 gemeenten. In ruil voor extra miljoenen voor duurzame energieprojecten, openbaar vervoer en de zorg zijn GroenLinks en de SP uiteindelijk ook akkoord gegaan met de voorgenomen extra investering van hun coalitiepartners in Groningen Airport Eelde.

De NMG onderschrijft het belang van extra budget voor duurzame energieprojecten, openbaar vervoer en de zorg, maar blijft bij haar standpunt dat de investeringen in Groningen Airport Eelde niet stroken met de duurzaamheidsdoelstellingen van het college.