Nieuwe natuurwet controversieel verklaard

12 oktober 2012

Nieuwe natuurwet controversieel verklaard

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming van staatssecretaris Henk Bleker afgelopen week controversieel verklaard. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel nu niet meer met het huidige demissionaire kabinet. Eventuele behandeling zal met het nieuwe kabinet moeten plaatsvinden.

Natuur en Milieuorganisaties eerst opgelucht
Eerder gaven de Natuur en Milieufederaties samen met ruim veertig andere natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties ook al aan dat de nieuwe wet natuur terug moest naar de tekentafel. Volgens de organisaties wordt met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Wet mooi Nederland
Het controversieel verklaren van Bleker zijn natuurwet opent mogelijkheden voor de initiatiefnemers van de Wet Mooi Nederland (D66, PvdA en GroenLinks) om hun ideeën uitgevoerd te krijgen.
Die drie partijen willen in ieder geval geen achteruitgang in de bescherming van de natuur en vooral ook landschap en de Ecologische Hoofdstructuur beter beschermen. Het hangt van de uitkomsten van de onderhandelingen van het nieuwe kabinet van PvdA en VVD af, wat er gebeurt met deze voorstellen. Beide partijen hebben een zeer verschillende opvattingen over de wettelijke bescherming van natuur.