Nieuwe inspiratie voor Voedselbeleid Noord-Nederland

13 november 2018

Nieuwe inspiratie voor Voedselbeleid Noord-Nederland

De drie noordelijke Natuur en Milieufederaties en de makelaars Jong Leren Eten presenteerden samen de vernieuwde Voedselagenda voor een gezond en duurzaam voedselbeleid op dinsdag 16 oktober. Met de ingrediënten uit deze agenda kunnen bestuurders van provincies, gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de benodigde voedseltransitie…

De voedselagenda gaat uit van deze Schijf van Vijf; Duurzaam, Lokaal, Gezond, Circulair en Sociaal. Met de Voedselagenda sluiten we aan bij de oproep uit de kamerbrief van Minister Schouten van afgelopen april 2018. Zij zegt over de meerwaarde van voedselbeleid ten opzichte van landbouw-, klimaat-, natuur-, en volksgezondheidsbeleid het volgende: “het beleid neemt de consument en het voedselsysteem als uitgangspunt, waardoor het verband tussen consumptie en productie beter zichtbaar wordt”.

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Toch weten veel mensen niet wat gezond en duurzaam eten is. Wij zijn vervreemd van ons voedsel en de boeren die het produceren. De belangstelling van de consument voor gezonde en duurzame voeding neemt echter toe. Deze toename kunnen we versnellen. In 2016 en 2017 hebben Groningen en Drenthe samen met diverse voedselinitiatieven toegewerkt naar een Groningse en Drentse voedselagenda. In 2018 is Friesland aangehaakt. Samen hebben we een vernieuwde Voedselagenda opgesteld met kansrijke thema’s voor de verduurzaming van het Noord-Nederlandse voedselsysteem.

De Voedselagenda werd op 16 oktober persoonlijk overhandigd aan gedeputeerden de heer Schrier (Friesland), de heer Staghouwer (Groningen) en de heer Jumelet (Drenthe).

Voedsel als beleidsthema
Om voedsel als thema voor gezondheid en duurzaamheid neer te zetten, moeten overheden en bestuurders vanuit zorg, onderwijs en bedrijfsleven het gaan opnemen in hun beleid. De noordelijke Natuur en Milieufederaties en makelaars Jong Leren Eten willen hen hierbij helpen. Daarom organiseerden we op 16 oktober, Wereldvoedseldag, een inspiratiemiddag over voedselbeleid in Noord-Nederland.

Deze middag werd bezocht door ruim 100 bestuurders en beleidsmakers, ondernemers en nauw betrokkenen bij voedselinitiatieven in Noord-Nederland. Keynote-speaker Lucas Simons gaf ons zijn visie op de voedseltransitie en de kansen hiervoor in Noord-Nederland. Lucas Simons is directeur van NewForesight & ForeFinance. Innovatie en verandering op grote schaal in de landbouw en de voedselsector is zijn persoonlijke missie. Lucas motto is: als je de uitkomst echt wil veranderen, dien je de spelregels te veranderen. Simons is auteur van het succesvolle boek ‘Changing the Food Game’. Drie ondernemers uit Noord-Nederland, Marco Agema (Snackbar van de toekomst), Mascha Perquin (Foodtruck Mama Mascha) en Marijke Luring (Westerwolds Goud) verzorgden een proeverij.

Heeft u vragen over het uitvoeren of opzetten van een eigen voedselbeleid? Dan kunt u zich wenden tot een van de provinciale contactpersonen van de Natuur- en Milieufederaties of de makelaars Jong Leren Eten.

Meer informatie
1. Presentatie Lucas Simons
2. Nieuwe voedselagenda

Tags: