Het nieuwe gaswinningsbesluit biedt Groningers nog geen veiligheid

11 augustus 2016

Het nieuwe gaswinningsbesluit biedt Groningers nog geen veiligheid

Groningen, 10 augustus 2016

Minister Kamp wil de NAM toestemming geven om in de komende vijf jaar 24 miljard m3 gas per jaar uit het Groningenveld te winnen. Bij een koude winter of als de leveringszekerheid om andere redenen in gevaar dreigt te komen, mag de NAM tot 31,5 miljard m3 winnen, flink meer dan de 27 miljard m3 die het afgelopen jaar was toegestaan. De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging en 688 particuliere ondertekenaars uit het aardbevingsgebied vinden het onaanvaardbaar dat de minister de leveringszekerheid nog altijd belangrijker vindt dan de veiligheid en hebben daarom vandaag gezamenlijk een zienswijze ingediend op het concept gasbesluit.

Groningen beeft. De mensen zijn bang. Soms zelfs ziek van angst. Tienduizenden woningen zijn beschadigd. Veel woningen en gebouwen moeten zo snel mogelijk worden versterkt om het risico op doden te beperken. Er moeten snel maatregelen genomen worden om oude, monumentale gebouwen in het gebied te behouden. Maar om echt de risico’s te beperken, moet de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk worden teruggebracht naar nul.

Winningsniveau
Uit het conceptgasbesluit blijkt dat de minister verwacht dat met een winningsniveau van 24-31,5 miljard m3 de aardbevingen niet zullen toenemen. Andere deskundigen geven aan dat het risico van aardbevingen onverminderd hoog blijft bij handhaving van dit winningsniveau. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen zou het aardbevingsrisico pas echt afnemen bij minder dan 12 miljard m3 per jaar.

Risico’s
Volgens de minister is er nu in Groningen niet veel aan de hand. Er wordt immers gewerkt aan versterking van de woningen, de schade wordt immers vergoed. De minister gaat er aan voorbij dat het versterken van woningen en gebouwen in het huidige tempo nog tientallen jaren gaat duren. Al die tijd lopen mensen en hun eigendommen grote risico’s. Ook gaat hij er aan voorbij dat veel schade, zelfs schade door de beving van augustus 2012, nog steeds niet is afgehandeld.

Zienswijze
De organisaties die de zienswijze indienen wijzen erop dat er ondanks grote stapels rapporten nog steeds geen antwoorden zijn op cruciale vragen. Ook uit het nieuwe winningsplan van de NAM wordt niet duidelijk hoe groot de risico’s zijn en hoeveel schade er zal ontstaan door aardbevingen en bodemdaling.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat de minister de Groninger bevolking opnieuw in de kou laat staan. Wij zijn dan ook van oordeel dat de gaswinning zo snel mogelijk moet worden verlaagd naar een veilig niveau. Veilig voor de Groninger bevolking, voor hun eigendommen. Veilig voor het unieke culturele erfgoed. Veilig voor prachtige natuurgebieden: de Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Veilig voor onze dijken en veilig voor de industrie. Veiligheid, en niet leveringszekerheid, hoort voorop te staan in de besluiten over gaswinning.