Nieuw regeerakkoord: positieve ontwikkeling voor natuur in Nederland

30 oktober 2012

Nieuw regeerakkoord: positieve ontwikkeling voor natuur in Nederland

De Natuur en Milieufederatie Groningen is positief over de voornemens die VVD en PvdA voor natuur in het coalitieakkoord hebben geformuleerd. De coalitiepartijen hebben aangegeven waarde te hechten aan het volbrengen van een robuust netwerk van natuurgebieden. Bovendien nemen zij zich voor om structureel meer budget beschikbaar te stellen voor natuur.

Hiermee nemen zij belangrijke negatieve gevolgen van de stringente bezuinigingen op de kwaliteit van de natuur van het vorige kabinet weg. De coalitiepartijen willen 200 miljoen euro extra per jaar beschikbaar stellen voor de natuur. Hierdoor wordt adequaat natuurbeheer van onze waardevolle natuurgebieden weer mogelijk. In combinatie met het voornemen van de coalitiepartijen om meer tijd te nemen om het netwerk van aan elkaar verbonden natuurgebieden (EHS) af te maken, ziet de toekomst er voor de natuur in Nederland er weer een stuk rooskleuriger uit.

Aanpassing nieuwe Natuurwet
Daarnaast is de Natuur en Milieufederatie verheugd over het voornemen van de partijen om de nieuwe natuurwet aan te passen. Eerder gaven de Natuur en Milieufederaties samen met ruim veertig andere natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties ook al aan dat de nieuwe wet natuur terug moest naar de tekentafel. Volgens de organisaties werd met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Alternatieve financieringsbronnen
Met het extra budget zijn de bezuinigingen van het kabinet Rutte-1 zijn echter nog niet helemaal teruggedraaid. In tijden van bezuiniging was dit ook geen reële verwachting, vind de Natuur en Milieufederatie Groningen. Zij zet zich in de toeomst graag in om, samen met Provincie en gebiedspartners, alternatieve financieringsbronnen voor natuur- en landschapsbeheer te verkennen.