Nieuw Provinciaal Omgevingsplan voor Groningen

23 januari 2014

Nieuw Provinciaal Omgevingsplan voor Groningen

In 2014 start de Provincie Groningen met het opstellen van een nieuw omgevingsplan. Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) wordt eens per vier jaar door de Provincie gemaakt. Het is een nota die de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt en het beleid daarin voor de komende vier jaar vastlegt.

Een belangrijk document dus  voor landschap, duurzame bedrijvigheid en energie in onze provincie. Deze lente gaat het proces van start met de bespreking van een voordracht in Provinciale Staten.

Het POP raakt alle thema’s aan waarvoor De Natuur en Milieufederatie Groningen zicht inzet. Daarom zullen we in nauwe samenspraak met onze achterban de aankomende tijd aan de slag gaan om de voor ons belangrijkste thema’s goed in het POP verwoord te krijgen.