Netwerkavond Kwaliteitsgids Landschap

9 oktober 2014

Netwerkavond Kwaliteitsgids Landschap

Tijdens een goed bezochte netwerkavond waren op dinsdag 7 oktober 2014 vertegenwoordigers van zestien verschillende landschaps- en natuurorganisaties uit de provincie bijeen om zich op uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met de Provincie Groningen te buigen over de inhoud en toepassingen van de ‘kwaliteitsgids landschap’. 

Doel van de kwaliteitsgids landschap is om een goed overzicht te geven van de aanwezige waarden in het landschap, de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in de provincie Groningen en hiermee makers van ruimtelijke plannen te inspireren. Maar ook te informeren over de waarden in het landschap, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij ontwerp van ruimtelijke plannen. In de Omgevingsvisie stelt de Provincie dat gemeenten in ruimtelijke plannen het landschap als vertrekpunt moet nemen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met de kwaliteitsgids landschap wil ze de handvatten bieden om dit goed te kunnen doen.

Interactieve kaart
Uiteindelijk moet de kwaliteitsgids een interactieve kaart worden die in een overzicht de kenmerkende landschapstypen van Groningen in beeld brengt, zoals de houtsingels en de petgaten van het Zuidelijk Westerkwartier, het reliëf en de slingerende sloten van het Middag-Humsterland, de maren en wierden in het wierdengebied van de noordelijke Groninger kleistreek, de grootschalige openheid en de oude dijken van de landaanwaspolders van het Hoogeland, de Marne en de Dollard. Een kaart die bij verder inzoomen een goed en compleet overzicht geeft van de waarden, de cultuurhistorie en het verhaal daarachter in beeld brengt.

Verwarring
Tijdens de discussieavond werd enthousiast meegedacht over de opzet van de gids. Wel bleek dat het tweeledige doel van enerzijds inspireren en anderzijds informeren als onderlegger voor ruimtelijk beleid verwarring opleverde. De kwaliteitskaart die er nu ligt is vooral opgezet om te inspireren en geeft daarmee selectief waardevolle landschapstypes aan. De kaart geeft daarmee dus geen compleet overzicht van de aanwezige waarden, informatie die wel benodigd is om rekening te houden met het landschap bij nieuwe ontwikkelingen. Aanbevolen werd daarom om inzoomen op regioniveau mogelijk te maken waardoor wel alle specifieke waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen en natuurgebieden naar voren kunnen komen.

Aanbevelingen 
Er werd ook enthousiast meegedacht over de opzet van een interactieve kaart. Zo werd aanbevolen om de transitie in landgebruik over de jaren heen in beeld te brengen, alsook de bodemopbouw en archeologische informatie en historische verhalen. Verder werd geconstateerd dat de aanwezige waarden voor een aantal regio’s en gebieden (zoals Zuid-Oost Groningen) beter naar voren moeten worden gebracht op de kaart en dat de kaart niet moet ophouden bij de provinciegrenzen, omdat het landschap dat ook niet doet.

Het initiatief om gemeenten en andere plannenmakers te inspireren en te informeren over de waarden in het landschap werd breed ondersteund door de aanwezigen. De interactieve kwaliteitsgids lijkt ze daarvoor een goed middel. Aangevuld met een aloude beproefde methode: een excursie het veld in om het van de experts te horen en met eigen ogen te leren zien.