Natuurwerkdag: help mee snoeien op Suikerunieterrein

15 februari 2013

Natuurwerkdag: help mee snoeien op Suikerunieterrein

Op zaterdagochtend 2 maart organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen, met andere Groningse natuurorganisaties, de Natuurwerkdag op het Suikerunieterrein. Hiermee vragen de natuurorganisaties aandacht voor het belang van goed beheer voor de voormalige vloeivelden van het terrein. Die herbergen namelijk, binnen de stadsgrenzen, een heel bijzonder natuur- en vogelgebied!

Noodzaak van natuurbeheer
Sinds de Suikerfabriek is stilgelegd, dreigen de randen van de vloeivelden dicht te groeien, terwijl veel van de bijzondere vogelsoorten die het gebied hebben ontdekt juist openheid nodig hebben. Hierdoor dreigen de vogels uit het gebied te verdwijnen. Door zelf de handen uit de mouwen te steken, vragen de  natuurorganisaties aandacht voor het noodzakelijke natuurbeheer van dit terrein. Het wordt alweer de vierde keer dat de Natuurwerkdag hier plaatsvindt.

Meedoen
Ook meehelpen dit geweldige gebied te behouden voor de vogels? Een ochtend lekker aan ’t werk in de buitenlucht? Kom dan meehelpen met snoeien. We gaan wildgroei van bomen en struiken aan de rand van de vloeivelden omzagen. De takken worden op takkenrillen gelegd. Het werk en de steile randen van de vloeivelden vragen om oude kleding en stevig schoeisel.

Opgave
In verband met de lunch en de aanwezigheid van voldoende gereedschap kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar Kristin Wijnja van de Natuur en Milieufederatie Groningen: k.wijnja@nmfgroningen.nl

Verzamelen
Hoogkerk, Oostzijde van de Johan van Zwedenlaan. Ingang eerste toegangspoort links ná de brug over het Hoendiep.  We starten om 09.00 uur en stoppen om 12.30u, waarna aansluitend wordt geluncht in de buitenlucht.