Natuurorganisaties luiden noodklok voor vogelparadijs

11 maart 2011

Natuurorganisaties luiden noodklok voor vogelparadijs

Vooruitlopend op de overdracht van het terrein van de Suikerunie aan de gemeente Groningen hebben de Groningse natuur- en milieu-organisaties op zaterdag 5 maart achterstallig onderhoud van de vloeivelden aangepakt. Sommige uiterst zeldzame broedvogels van deze plassen, zoals geoorde fuut en visdief, worden bedreigd door oprukkend struikgewas en dichtgroeien van het open water.

Ingesloten door fabrieksterreinen, wegen, het Hoendiep en de spoorlijn heeft zich op de vloeivelden van de Groningse Suikerunie een uniek vogelparadijs ontwikkeld. Rust en een voortdurende toevoer van voedselrijk water afkomstig van de suikerproductie maakten het gebied decennia lang tot een eldorado voor bijzondere soorten als visdief, kleine plevier, geoorde fuut en tafeleend.

Toen door Europese regelgeving de fabriek moest sluiten stopte ook het beheer van de vloeivelden. Jaren verstreken en zoals het zich nu laat aanzien zal het terrein pas in de tweede helft van 2011, na de sloop van het fabrieksterrein, overgedragen worden aan de gemeente Groningen.

Groninger parel
Vanaf 2009 zijn natuur- en milieuorganisaties als Avifauna Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen in gesprek met de gemeente over maatregelen om deze stads Groninger parel te behouden. Alleen al door de aanwezigheid van uiterst zeldzame broedvogels heeft de stad een zware verantwoordelijkheid om dit gebied te behouden en te versterken.

Ontwikkelingsschetsen zijn gemaakt, beheersvoorstellen zijn met medewerking van Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen opgesteld, maar uiteindelijk kan de gemeente pas aan de slag na de juridische overdracht van het terrein.

Met het verwijderen van jonge boomopslag en andere werkzaamheden op 5 maart hebben de vogels van het Suikerunieterrein een nieuwe kans gekregen. Om het gebied ook voor de toekomst veilig te stellen zullen de gezamenlijke natuurorganisaties hun streefbeeld voor deze vloeivelden aanbieden als bijdrage in de door de gemeenteraad uitgeschreven ontwerpwedstrijd suikerunieterrein.

Contactpersoon: Kristin Wijnja (k.wijnja@nmfgroningen.nl)