Natuurorganisaties doen mee aan prijsvraag Suikerunieterrein

8 december 2011

Natuurorganisaties doen mee aan prijsvraag Suikerunieterrein

Voor een nieuwe invulling van het voormalig Suikerunieterrein schreef de Gemeente Groningen dit jaar een prijsvraag uit. Acht natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen, en een jongerenwelzijnorganisatie hebben hun ideeën voor de toekomst van het voormalige Suikerunieterrein gebundeld in de inzending “Sukerlaand”.

“Sukerlaand”
De prijsvraaginzending “Sukerlaand” richt zich met name op de weilanden en de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein. Koppelingen met verschillende ideeën voor het verharde voormalige industrieterrein zijn daarom uitstekend mogelijk, zolang de natuurwaarden maar intact blijven. “Sukerlaand” bevat plannen voor recreatieve natuur, natuurbeleving, natuureducatie, stadslandbouw, regionale producten en verschillende zorgconcepten. Tot slot biedt Sukerlaand ruimte en rust aan vogels.

Meer informatie
In februari zal de gemeente uit de ruim 170 ingezonden ideeën winnaars kiezen: het gebied is groot, dus waarschijnlijk kunnen meerdere ideeën worden uitgevoerd. Hieronder vindt u alle informatie over de inzending Sukerlaand.

Samenwerking
“Sukerlaand” kwam tot stand door samenwerking van: Avifauna Groningen, IVN Groningen/Haren (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie), KNNV Groningen (Koninklijke Natuurhistorische Vereniging), Fish4Future, Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer Regio Noord, Natuurmonumenten Beheereenheid Groningen/Noord-Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Achtergrond
De voormalige vloeivelden en tarrabakken (grote bakken met restaarde) zijn onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur en aangemerkt als ecologisch waardevol water. Dat betekent dat hun huidige functie en waarde niet zomaar veranderd mag worden, zonder compensatie. In 2010 hebben de natuurorganisaties een visie aan de gemeente aangeboden waarin zij belangrijke uitgangspunten voor het beheer van de voormalige vloeivelden hebben neergelegd.

Er komen met name veel bijzondere vogels voor, die echter bij een afwijkend (of geen) beheer niet meer voldoende kans hebben om te broeden of te overwinteren. De natuurorganisaties overlegden al in een vroeg stadium met de gemeente Groningen hoe de bijzondere natuurwaarden van het gebied ook in een nieuwe opzet geborgd kunnen blijven.