Natuurorganisaties bezorgd: Esser polder levert in bij plannen voor ontwikkeling station Groningen

3 maart 2015

Natuurorganisaties bezorgd: Esser polder levert in bij plannen voor ontwikkeling station Groningen

De Provincie Groningen is van plan om een deel van het hoofdstation te verplaatsen naar het groene buitengebied tussen Groningen en Haren. De Natuur en Milieufederatie Groningen en drie andere natuurorganisaties zijn bezorgd over de effecten hiervan op natuur, archeologie en landschap. De organisaties vinden dat de locatie te snel op louter bedrijfseconomische gronden is gekozen, en dat andere kansrijke locaties te snel zijn losgelaten.

De NMG, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en Het Groninger Landschap vragen in een brief aan de Provincie aandacht voor de cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waarden van de Esser polder, waar het nieuwe opstelterrein is gepland. Op een opstelterrein worden treinen gereinigd en getankt wanneer zij niet in gebruik zijn.

Combinatie van kwaliteiten
De Esser polder is zowel landschappelijk, cultuurhistorisch als archeologisch van groot belang. Bijvoorbeeld door de nabijheid van waardevolle moerasnatuur in het Zuidlaardermeergebied en de Westerbroekstermadepolder: hier foerageren vogels als kleine zwaan, kolgans, toendrarietgans, smient en rietzanger. Maar ook door de ligging van het voormalige Klooster Yesse en de ontginningswerken die door geestelijken vanaf deze locatie in onze provincie en Drenthe zijn ontplooid. Daarnaast bevinden zich hier nog oude meanderstructuren van de Hunze en historisch belangrijke sloten zoals de Molensloot. Tot slot brengen de plannen het groene en dorpse karakter van Haren en Essen in gevaar.

Geliefd gebied
Deze combinatie van kwaliteiten maakt het plangebied en aansluitende gebieden richting Haren en Westerbroekstermadepolder tot een geliefd uitloopgebied voor inwoners van de gemeenten Groningen en Haren, en tot een belangrijke groene verbinding met het Zuidlaardermeergebied.