Natuur- en milieuorganisaties presenteren top 10 voor gezonde lucht

23 maart 2012

Natuur- en milieuorganisaties presenteren top 10 voor gezonde lucht

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Hoewel op veel plekken aan de wettelijke Europese normen wordt voldaan, blijft de lucht ongezond. Zelfs binnen deze normen lopen ook in 2012 honderdduizenden mensen in Nederland gezondheidsschade op door het inademen van vervuilde lucht. De natuur- en milieuorganisaties roepen steden op om maatregelen te nemen.

Vooral roet van verkeer in de steden is een grote boosdoener. Luchtvervuiling veroorzaakt astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), harten vaatziekten en zelfs vroegtijdige sterfte. De lucht moet – en kan – dus nog veel schoner!

Gemeenten kunnen tal van effectieve maatregelen nemen waardoor de lucht schoner wordt en iedereen gezonder kan wonen, spelen en recreeren. In deze brochure worden tien maatregelen beschreven die succesvol zijn in andere steden. Natuur & Milieu, de Milieucentra in de vier grote steden, de Natuur en Milieufederaties, de Fietsersbond, het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) en de erkende leveranciers van roetfilters roepen daarom alle steden in Nederland op om die succesvolle maatregelen over te nemen.

Download hier de brochure ‘Top 10 voor gezonde lucht’

Tags: