Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal Groene Daken

28 maart 2019

Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal Groene Daken

Green Deal Groene Daken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’ hebben de Natuur en Milieufederaties de Green Deal Groene Daken ondertekend. Naast de Natuur en Milieufederaties verbindt ook dakontwikkelaar Zoontjens zich aan de landelijke samenwerking die zich sterk maakt voor waardevol gebruik van het daklandschap in Nederland.

“Door het dak groener in te richten, kunnen we maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving aanpakken”, licht Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties toe. “Maar veel dakeigenaren kennen de mogelijkheden nog niet en daardoor blijft een groot potentieel onbenut. De Natuur en Milieufederaties willen bewoners, woningcorporaties en bedrijven hiervan bewust maken en ze stimuleren om met groene daken aan de slag te gaan.”

Meer groene daken
Met de twee nieuwe partners komt het aantal organisaties dat zich samen inzet voor betere en meer groene daken op 40. Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, bij NIOO-KNAW in Wageningen onderstreepten Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties hun ambities met een handtekening. Voorzitter Green Deal Groene Daken Egbert Roozen (tevens directeur Brancheorganisatie VHG) leidde de ondertekening in. De nieuwe partners bouwen mee aan de overgang naar een nieuw landelijk platform, dat dit jaar van start gaat als Nationaal Daken Plan.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken
Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, NGO’s en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van multifunctionele daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en innovatie van vraag en aanbod.

Groen dak in gemeente Groningen
Al 10 jaar kunnen inwoners in de gemeente Groningen subsidie aanvragen voor een groen dak. Daarmee is al 55.000 vierkante meter groen dak gesubsidieerd! De subsidie voor een groen dak is een van de stimuleringsmaatregelen binnen in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Met deze campagne stimuleert de gemeente inwoners om tuin en dak te vergroenen. Zo kan regenwater beter worden opgenomen, warmt de stad niet verder op en profiteren ook insecten en dieren van de tuin. Kijk voor alle informatie op de website van Operatie Steenbreek Groningen of ga rechtstreeks naar de subsidieregeling voor een Groen Dak in de gemeente Groningen.

Tags: