Natuur en Milieufederatie werkt samen met Energy Valley Topclub

27 juni 2011

Natuur en Milieufederatie werkt samen met Energy Valley Topclub

Op maandag 27 juni ondertekende ook de Natuur en Milieufederatie Groningen het Energy Valley Topclub convenant. De ondertekenaars van het convenant willen met de Energy Valley Top Club het grote publiek meer betrekken, infomeren en mobiliseren bij de energietransitie.

De Energy Valley Topclub is een initiatief van BAM, Gasunie, GasTerra, Imtech, Essent, Energy Valley en FC Groningen. De gemeente en provincie Groningen zijn supporter van de Top Club. Hoofddoel is nieuwe ontwikkelingen in de energiewereld onder de aandacht te brengen van de samenleving.

Energietransitie gaat over de overgang van fossiele brandstoffen naar moderne hernieuwbare energiebronnen. Deze transitie vraagt om een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Impuls voor vergroening
Via de weg van de samenwerking en kennisdeling wil Energy Valley Top Club een stevige impuls geven aan de noodzakelijke vergroening van de energievoorziening. De Natuur en Milieufederatie Groningen onderschrijft deze ambitie en het belang van goede samenwerking en wil deze graag mede vorm geven en ziet hier voor zichzelf ook een rol weggelegd.

Rol Natuur en Milieufederatie
Vanuit de samenwerking met de Energy Valley Top Club kan de Milieufederatie een belangrijke rol spelen bij het informeren en betrekken van een breder publiek bij de energietransitie. De samenwerking biedt de Natuur en Milieufederatie Groningen ook de mogelijkheid om als een spin in het web de samenwerking op dit onderwerp tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties verder te stimuleren.

Afgesproken is dat de sponsoring van de sportclubs door de Energy Valley Topclub organisatorisch en financieel strikt is gescheiden van de inhoudelijke en projectmatige samenwerking met de maatschappelijke partners. De overeenkomst tussen de Energy Valley Topclub en de sportclubs biedt een uniek medium om de energietransitie te promoten, alsmede de maatschappelijke zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten.

Klik hieronder om het ondertekende convenant in pdf te downloaden.

Samen Duurzaam aan de Top! – Energy Valley Topclub
Dagblad van het Noorden – Jeugd moet energie sexy gaan vinden