NMG verheugd over opschorten fracking bij Saaksum

30 oktober 2015

NMG verheugd over opschorten fracking bij Saaksum

De Natuur en Milieufederatie Groningen is erg blij met het nieuws over het opschorten van de frackingswerkzaamheden bij Saaksum. Het voorstel van het CDA om eerst de seismisch risicoanalyse en de wijziging van de Mijnbouwwet af te wachten werd afgelopen woensdag in de Tweede Kamer ondersteund. Ook de NMG vindt het in beeld brengen van mogelijke gevolgen door fracking noodzakelijk, wat eerder deze maand al in een brief aan bezorgde bewoners werd verwoord.

In de brief kregen bewoners het advies de publiciteit te zoeken en politici (vooral Kamerleden) te benaderen. Het is een overwinning te noemen dat alle inspanningen daadwerkelijk hun vruchten hebben afgeworpen. Statenlid Jacob Klaas Star en Tweede Kamerlid Agnes Mulder hebben in Saaksum geluisterd naar de inwoners en zowel in de regio als in de provincie gepleit voor opschorting.

Motie
Eind oktober werd in de Statenvergadering van de Provincie Groningen een breed gesteunde motie aangenomen tegen fracking in Saaksum. De motie van het CDA riep Gedeputeerde Staten op om er bij minister Kamp op aan te dringen de werkzaamheden bij Saaksum en andere kleine velden stil te leggen tot er een onafhankelijke risicoanalyse heeft plaatsgevonden. Tweede Kamerlid Agnes Mulder over de steun van de Tweede Kamer: “Dit is goed nieuws voor de Groningers en vooral voor de inwoners van Saaksum. Heel veel mensen hebben hiervoor gestreden en het is fijn dat hun strijdkreten de Kamer hebben bereikt.”

Onrust bij bewoners
Medio oktober stuurde de Natuur en Milieufederatie Groningen een brief naar bewoners van Saaksum die hun bezorgdheid hadden uitgesproken in e-mails aan de NMG en verschillende aangesloten natuurbeschermingsorganisaties. Naast de gegeven adviezen liet de NMG duidelijk weten de zorgen te delen. Vooral het feit dat de NAM zonder aanpassing van het winningsplan en zonder vergunning met fracken zou beginnen, vond de NMG bedenkelijk en zorgelijk. Door het ontbreken van een vergunning zou de NAM geen onderzoeken naar de mogelijke gevolgen hoeven te doen. Bovendien werden inwoners daardoor buitenspel gezet, omdat ze geen zienswijze konden indienen en niet de mogelijkheid kregen in beroep te gaan. Ook de Provincie Groningen heeft er bij de NAM en de minister op aangedrongen alsnog van fracking af te zien.

Over fracking
Bij fracking wordt water met allerlei chemicaliën onder grote druk de grond in geperst. Die druk veroorzaakt kleine scheurtjes in de ondergrond waardoor het gas vrijkomt. Fracking wordt de laatste tijd vooral in Amerika toegepast bij de winning van schaliegas. Daarbij is gebleken dat er flinke risico’s zijn: de chemicaliën kunnen in het grondwater en daarmee in het drink- en oppervlaktewater terechtkomen. Als de rotsen met zoveel kracht worden opengebroken, kunnen er bovendien aardbevingen ontstaan. Fracking is dan ook een zeer omstreden techniek. En winning van schaliegas door middel van fracking is in Nederland nu niet toegestaan.