NAM mag fracken zonder vergunning

15 oktober 2015

NAM mag fracken zonder vergunning

De NAM wil bij Saaksum het laatste restje gas door fracking uit de bodem halen. Volgens minister Kamp mag dat. Zonder vergunning! Daarmee worden de bewoners volledig buitenspel gezet. Volgens de NAM zijn er geen risico’s aan het fracken verbonden.

Bij Saaksum wil de NAM nu door fracking het laatste gas uit de bodem halen. Dit stond niet in het winningsplan waar de regering indertijd mee heeft ingestemd. De Provincie Groningen vindt daarom dat de NAM dit niet zomaar kan doen. Minister Kamp van Economische Zaken denkt hier anders over: de NAM heeft er zelfs geen vergunning op grond van de Mijnbouwwet voor nodig, omdat het niet gaat om het boren van een nieuwe put, maar om het ‘verbeteren van de bestaande productie’.

De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt dit schandelijk: de NAM mag nu, zonder aanpassing van het winningsplan, zonder vergunning, hier gewoon mee aan de gang.

Bewoners buitenspel
Als er wel een vergunning nodig zou zijn, had de NAM door middel van onderzoeksrapporten in beeld moeten brengen wat de mogelijke gevolgen en risico’s zijn. Dat is nu niet nodig. Zo worden bewoners buitenspel gezet: zij kunnen geen zienswijze indienen en kunnen niet tegen de vergunning in beroep bij de rechter.  Hadden ze dit dan eerder kunnen aanvechten, toen het winningsplan werd goedgekeurd? Nee, dat konden ze niet: er stond immers niets over fracking in het winningsplan.

Onrust bij bewoners
We merken dat bewoners van het gebied ongerust zijn. En terecht. Ook de Provincie Groningen dringt er bij de NAM en de minister op aan alsnog van fracking af te zien, overweegt zelfs naar de rechter te stappen. Wij hopen dat de NAM deze signalen serieus neemt. Lees hier de brief van de Provincie over dit onderwerp met een afschrift naar de NAM en hier de brief die wij hebben verstuurd naar een groep ongeruste bewoners.

Over fracking
Bij fracking wordt water met allerlei chemicaliën onder grote druk de grond in geperst. Door die druk moeten kleine scheurtjes in de ondergrond ontstaan, waardoor het gas vrijkomt. Fracking wordt de laatste tijd vooral in Amerika toegepast om schaliegas te winnen. Daarbij is gebleken dat er flinke risico’s zijn: de chemicaliën kunnen in het grondwater en daarmee in het drink- en oppervlaktewater terechtkomen. Als de rotsen met zo veel kracht worden opengebroken, kunnen er aardbevingen ontstaan. Fracking is dan ook een zeer omstreden techniek. En winning van schaliegas door middel van fracking is in Nederland nu niet toegestaan.