VOL: Naar een Nieuw Gronings Peil

Naar een Nieuw Gronings Peil

VOL: Slag om de noorderruimte: symposium klimaatadaptatie

Te droog, te nat, te heet: de klimaatverandering is bijna dagelijks merkbaar. Het is duidelijk dat we hieraan iets moeten doen. We moeten dus druk aan de slag met de energietransitie en het terugdringen van de broeikasgassen. Maar ondertussen gaat de opwarming van de aarde door en zullen wij ons hierop moeten voorbereiden. Wat betekent dat voor ons? Wat moeten wij doen om ons op tijd aan te passen? Moeten de dijken omhoog of moeten wij andere ruimtelijke keuzes maken? En is daar wel ruimte voor in Noord-Nederland en Groningen in het bijzonder?    

15 juni 2022

Het maximum aantal aanmeldingen voor het symposium ‘Naar een Nieuw Gronings Peil’ is inmiddels bereikt. Opgeven is niet meer mogelijk. 

 

 

Deelsessie Een nieuw verdienmodel voor klimaatadaptatie

Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie. Hans heeft aan de wieg gestaan van het project Valuta voor Veen.
Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Wytze heeft met de SNK een systeem opgezet voor certificering van CO2-emissierechten via Nederlandse projecten.

Tijdens deze deelsessie kijken we naar voorbeelden uit Friesland van een vernieuwend financieringsmodel ten behoeve van het tegengaan van veenoxidatie.

Deelsessie Klimaatadaptatie door ruimte te geven aan andere vormen van landbouw

Gert Noordhoff, medewerker Provincie Groningen en daarnaast akkerbouwer. Gert is als projectleider betrokken bij het project Dubbele Dijk langs de Eems bij Bierum. De Dubbele Dijk is een innovatief kustverdedigingsconcept dat kansen biedt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Douwe van Noordenburg, Projectleider bij de Provincie Groningen van het Interreg project Saline Farming (SalFar). Het Europese project Salfar onderzoekt mogelijkheden om de gevolgen van de verzilting op de landbouw op te vangen.

Tijdens deze deelsessie kijken we naar de gevolgen van klimaatverandering en (nieuwe) kansen voor de landbouw aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

Excursie ‘Natte voeten’ – Koningslaagte

Harrie Miedema is een van de Groningse klimaatambassadeurs. Daarnaast is hij vergunningverlener Natuurbeschermingswet bij de Provincie Noord-Holland. Hij maakt zich zorgen over de afname van de biodiversiteit en zet zich daarom actief in voor dit thema.

Tijdens de excursie onder leiding van Harrie Miedema zien we de effecten van een hoger grondwaterpeil in de omgeving van het bezoekerscentrum.