MOOI, MOOIER, MOOIST

11 februari 2011

MOOI, MOOIER, MOOIST

Eén van de vier uitvoerings-programma’s in het samenwerkings-verband Regio Groningen-Assen is het “Regiopark”. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgewerkt in het nieuwe ambitiedocument “MOOI, MOOIER, MOOIST”. Inzetten op behoud van de schoonheid van het landschap in deze regio. Waar nodig het landschap mooier maken door er kwaliteit aan toe te voegen of de mooiste plekken zichtbaar en toegankelijk te maken.

Vier speerpunten worden in het investeringsprogramma Regiopark 2008-2015 benoemd:

  • Versterken van de landschapsecologische samenhang en realiseren van de groen / blauwe
  • Goede balans rood / groen voor regionale ontwe
  • Ontwikkeling van een visie voor sta
  • Vergroten van toegankelijkheid en beleving van het stedelijk gebied.

Ambities moet je ook nog kunnen realiseren, dat geldt zeker voor MOOI, MOOIER, MOOIST. Het Regiopark ondersteunt projecten financieel en is aanjager van processen. Maar het speelt ook in op de gevolgen van de recessie. Specifiek waar het gaat om herijking van de woningbouwopgave zijn er kansen om de samenwerking tussen groen en rood te versterken.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe partner van het Regiopark. Samen met andere organisaties, als ANWB, SBB en de Vereniging Groninger Dorpen, adviseren wij betrokken overheden en waterschappen over ambities en voorgestelde projecten.