Minister blijft verantwoordelijk voor CO2-uitstoot kolencentrales

15 februari 2012

Minister blijft verantwoordelijk voor CO2-uitstoot kolencentrales

Minister Verhagen heeft 14 februari bekend gemaakt de procedure voor CO2 opslag in Noord-Nederland niet te zullen doorzetten. De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe zijn van mening dat de minister zich er te gemakkelijk van af maakt als hij alleen een streep zet door CO2 opslag. Zij vragen de minister tegelijk met deze beslissing in te zetten op een stevig en samenhangend pakket CO2 -reducerende maatregelen in het Noorden, onder meer door steun te geven aan een Energie Akkoord Noord-Nederland. Verhagen blijft tenslotte verantwoordelijk voor de stijging van CO2 -uitstoot in Noord-Nederland.

De Natuur en Milieufederaties hebben, in een gesprek met minister Verhagen op 3 februari, aangedrongen op het terugtrekken van de procedure voor CO2 opslag in lege gasvelden in Noord-Nederland. Hierbij hebben zij het slechtste scenario onder de aandacht gebracht, namelijk dat de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven worden afgebouwd zonder dat er CO2reducerende maatregelen worden getroffen in Noord-Nederland. De nationale doelen voor CO2 reductie zijn dan volledig buiten bereik.

De Natuur en Milieufederaties hebben minister Verhagen gevraagd om nu in Noord-Nederland stevig te investeren in de overgang naar duurzame energie. Als het Noorden serieus genomen wordt als Energy Valley, moet er een voortvarende aanpak worden ingezet naar een duurzame energie-huishouding. Dit als tegenhanger van de enorme toename van CO2 uitstoot.

De minister heeft aangegeven de subsidieaanvragen van Eon en Electrabel (Maasvlakte), die gericht zijn op CO2 opslag onder zee, te zullen ondersteunen en de aanvragen van RWE en Nuon (Eemshaven) niet. De CO2opslag plannen van RWE en Nuon in de Eemshaven zijn niet toegesneden op CO2 opslag in de zeebodem. Doordat het gas vloeibaar gemaakt moet worden en per schip moet worden vervoerd, zou opslag in de zeebodem zelfs nog tot extra uitstoot van CO2 leiden in plaats van reductie. De Natuur en Milieufederaties constateren dat de opslag onder de Noordzee-bodem voor de centrales in de Eemshaven een nutteloze en kostbare exercitie wordt. Zij vinden dat de minister samen met het Noorden een andere weg moet inslaan.