Milieuorganisaties naar rechter om kwikuitstoot te verminderen

18 december 2015

Milieuorganisaties naar rechter om kwikuitstoot te verminderen

Samen met Natuur en Milieu, MOB Nijmegen, Greenpeace en de Waddenvereniging stapt de Natuur en Milieufederatie Groningen vandaag naar de rechtbank in Groningen. Wij willen dat de kwikuitstoot van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven drastisch vermindert. RWE mag nu 95 kilo kwik per jaar uitstoten. Dat is extreem veel, zelfs in vergelijking met de oude kolencentrales die nu dichtgaan. De kwikvergunning voor RWE stamt uit 2007. Sterk verouderd dus, zeker omdat sinds 2010 de verplichting geldt dat stoffen als kwik niet mogen vrijkomen in de lucht. “De huidige vergunning uit 2007 is volkomen achterhaald en niet meer van deze tijd. Onbegrijpelijk dat de Provincie die niet wil aanpassen. Via de rechter vragen we de Provincie om dit alsnog te doen,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “De toegestane extreme hoeveelheden kwik moeten zo snel mogelijk worden verminderd.”

Kwik
Kwik heeft grote schadelijke gevolgen voor de natuur in de Waddenzee. Via de schelpdieren en vissen komt het zelfs in zeehonden terecht. Volkomen onnodig, want RWE kan de kwikemissie direct al met een factor 3 tot 4 verminderen door kolen met minder kwik te gebruiken. Verder zijn er ook technische maatregelen mogelijk om de kwikemissie uit de kolencentrale te beperken.

Parijs
RWE, dat claimt de modernste en schoonste centrale te zijn, gebruikt steenbloedkolen uit onder meer Colombia. Het verbranden van deze grondstof gaat altijd gepaard met een forse vervuiling, van zware metalen en kankerverwekkende PAKs tot fijnstof, stikstofdioxide en CO2. In een fossielvrije wereld, waartoe in Parijs is besloten, is geen plaats meer voor kolencentrales en dus al helemaal niet voor kolencentrales die de meest giftige kolen met hoge kwikgehaltes verbranden.