Milieuorganisaties kritisch over besluit Crisis- en herstelwet

23 juli 2013

Milieuorganisaties kritisch over besluit Crisis- en herstelwet

De regels rond grote infrastructuurprojecten mogen best flexibeler worden, maar daarbij moet de leefomgeving van mens en dier wel goed beschermd blijven. Dat schrijft Milieudefensie in een zienswijze op een besluit dat vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet. De Natuur- en Milieufederaties steunen deze zienswijze.

Milieudefensie heeft een zienswijze ingediend op de voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche. De Natuur en Milieufederaties steunen deze zienswijze, samen met Soortenbescherming Nederland, FLORON, RAVON, Zoogdiervereniging en Vlinderstichting.

In de zienswijze geven de organisaties aan dat de voorgestelde wijzigingen al vooruitlopen op de nieuwe omgevingswet, terwijl het parlement deze wet nog moet behandelen. En het is nog niet gezegd dat het parlement het wetsvoorstel voor de omgevingswet ook zal omarmen.

Het ministerie wil meer flexibiliteit in de nieuwe wetgeving creëren. Volgens de natuur- en milieuorganisaties moet dit gepaard gaan met waarborgen om de leefomgeving van mens en dier te beschermen. Deze waarborgen zijn er nu onvoldoende.

De zienswijze is hier te downloaden (PDF).