Milieufederatie blij met verstandig besluit Duitse overheid over afscheid kernenergie

30 mei 2011

Milieufederatie blij met verstandig besluit Duitse overheid over afscheid kernenergie

Dit weekend werd duidelijk dat Duitsland in 2022 definitief afscheid neemt van kernenergie. Eerder besloot Zwitserland onder grote maatschappelijke druk al tot het afschaffen van kernenergie. Een goed en duurzaam Nederlands energie- en klimaatbeleid zou een voorbeeld moeten nemen aan het Duitse besluit, aldus de Natuur en Milieufederatie Groningen.

De Nederlandse regering kan veel leren van het kordate besluit van Duitsland radicaal te stoppen met kernenergie. In de ogen van de Natuur en Milieufederatie Groningen getuigt het beleid van de Nederlandse regering van weinig visie als het gaat om een goede overgang naar duurzame vormen van energieopwekking. De consequenties daarvan zullen landelijk en in Noord-Nederland merkbaar worden.

Duidelijke aanpak ontbreekt

De Nederlandse regering steunt juist de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. De Eemshaven wordt genoemd als een mogelijke locatie voor een van deze centrales. De regering is van mening dat zij met de bouw van nieuwe kerncentrales inhoud geeft aan een duurzame energievoorziening.

Zij gaat daarbij voorbij aan de problemen rond veiligheid, de opslag van kernafval en de milieuvervuiling bij de productie van splijtstoffen. Ook negeert zij het ontbreken van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak in Noord-Nederland.

Voor de Duitse overheid zijn dit wél redenen om af te zien van de bouw van nieuwe kerncentrales én bovendien bestaande centrales vervroegd uit bedrijf te nemen.

Visie gevraagd

De Natuur en Milieufederatie Groningen roept de Nederlandse regering op het vooruitstrevende Duitse en Zwitserse energiebeleid te volgen. Dat zou betekenen dat ook Nederland afscheid neemt van kernenergie. Nederland zal daarvoor in de plaats vol moeten inzetten op duurzame energiebronnen. 

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe zijn voorstander van een duurzaam energie- en klimaatbeleid. Ze zijn op dit moment bezig om over dit onderwerp een brede maatschappelijke discussie te organiseren.