Milieudefensie Zuid-Oost Groningen stelt zich aan u voor

21 maart 2014

Milieudefensie Zuid-Oost Groningen stelt zich aan u voor

Milieudefensie Zuid-Oost Groningen heeft zich onlangs aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Groningen. Zij stelt zichzelf aan u voor.

Milieudefensie Zuid-Oost Groningen is een lokale afdeling van Milieudefensie Nederland. We houden ons in grote lijnen bezig met de milieuproblematiek in de gemeentes Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Pekela, Vlagtwedde en Bellingwedde.

Ons motto is die van de landelijke organisatie: “Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen.”

Zuidoost-Groningen is in grote lijnen een plattelandsgebied. De problemen die zich in onze regio voordoen hebben dan ook vaak te maken met het plattelandsleven. Als werkgroep willen we opkomen voor een gezond en goed leven voor mens en dier.

Onze regio heeft naast een groot landbouwgebied ook drie bijzondere natuurgebieden:

  • Westerwolde in het zuidoosten, een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.
  • Het Lieftinghsbroek (gemeente Vlagtwedde), een Natura 2000-gebied.
  • En één in het Noorden, waar Oldambt grenst aan de Dollard/Waddenzee. Dit is een bijzonder natuurgebied, dat staat op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco.

Dat geeft onze gemeentes een zeer bijzondere verantwoordelijkheid. Ook daar waar het soms schuurt tussen de emissies van de landbouw/industrie en de natuurwaarden. De werkgroep wil de toekomst in met een positieve houding. Oplossingsgericht als het om milieuvraagstukken en om het welzijn van dieren gaat. Maar ook confronterend daar waar het dreigt mis te lopen.

In samenwerking met anderen willen wij de toekomst ingaan, vragen stellend, vragen oproepend en vragen beantwoordend.

We hebben ons aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie, omdat we geloven in samenwerkingsverbanden. Wij willen voor de NMG ogen en oren zijn in onze regio, daarnaast verwachten wij dat zij ons ondersteunen in ons streven te zoeken naar wegen om positieve milieudoeleinden te behalen. De NMG heeft expertise in huis. Wij hopen dat zij ons daarmee terzijde kunnen staan.

Meer informatie over Milieudefensie Zuid-Oost Groningen