Middelstroom ontvangt als tiende energie-initiatief startsubsidie

8 mei 2017

Middelstroom ontvangt als tiende energie-initiatief startsubsidie

Subsidie stimuleert dorpen tot opzetten van nieuwe energieprojecten

Als het aan de initiatiefnemers van Middelstroom ligt, verrijst er binnenkort een zonnedak in de omgeving van Middelstum. Het doel is duurzame energieopwekking door en voor het dorp. Met de startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van Kansrijk Groningen kunnen ze verkennen of het project kans van slagen heeft. Middelstroom is het tiende lokale energie-initiatief dat de startsubsidie ontvangt. In bijzijn van vele dorpsgenoten overhandigde gedeputeerde Nienke Homan dinsdag 2 mei de cheque aan de initiatiefnemers.

Energie-initiatieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie aanvragen voor hun lokale energieproject. Gedeputeerde Nienke Homan: “De startsubsidie is bedoeld om startende initiatieven op weg te helpen. Naast veel vrijwilligersuren vraagt een lokaal energieproject ook bepaalde opstartkosten bijvoorbeeld voor het oprichten van een coöperatie, communicatiemateriaal of een haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor ontbreken vaak de financiële middelen. Door deze drempel weg te nemen, willen we meer dorpen en buurten stimuleren om lokaal energie te besparen of duurzaam op te wekken. We hopen dat vele dorpen het voorbeeld van Middelstroom volgen.”

Middelstroom is het tiende initiatief dat de startsubsidie toegekend heeft gekregen. De initiatiefnemers willen hun dorpsgenoten stimuleren om energie te besparen. Ook kijken ze naar de mogelijkheid om gezamenlijk duurzame energie op te wekken met zon of wind. Arjen Hoeber van Middelstroom: “We zijn aangestoken door een aantal dorpen in de omgeving. De startsubsidie kwam voor ons op het juiste moment. Om mensen betrokken te houden, moet je snel stappen kunnen zetten. Door de subsidie kunnen we meteen aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek. We nodigen iedereen uit om te kijken op middelstroom.nl en lid te worden van ons initiatief.”

Andere energie-initiatieven die startsubsidie hebben ontvangen zijn: Energie Coöperatie Ten Boer, Hogelandster Energie Coöperatie, Energiewerkgroep Zuidwolde, Duurzaam Duurswold, Meerkracht, Wirdum Energie Neutraal, Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam, Buurkracht Loppersum en Initiatiefgroep Windmolen Tinallinge.

Ook een lokaal energie-initiatief? Vraag snel subsidie aan.
Zowel energie-initiatieven binnen als buiten het aardbevingsgebied kunnen maximaal € 10.000 startsubsidie aanvragen. Dit kunnen zij gebruiken voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage is te vinden op www.ServicepuntLEV.nl.

Eén loket voor subsidie lokale energiecollectieven
Initiatiefnemers uit de provincie die een coöperatief energieproject willen starten kunnen subsidie aanvragen bij één loket, het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Voor het aardbevingsgebied komen de middelen uit het programma Lokale Energietransitie van Kansrijk Groningen. Voor het andere deel van de provincie komt het uit het leefbaarheidsprogramma van de Provincie Groningen.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.