Met de provincie op pad in ‘t Roegwold

Met de provincie op pad in ‘t Roegwold

Donderdag 11 mei bracht een groep van ongeveer 30 ambtenaren van de provincie die werken aan de nieuwe Omgevingsvisie een bezoek aan ’t Roegwold, om zo kennis op te doen in het veld. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) organiseerde samen met het Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer de excursie met als thema de transitie van het landelijk gebied. ’t Roegwold, dat zich de afgelopen twintig jaar ontwikkelde tot prachtig natuurgebied, leende zich hiervoor als perfect decor.

19 mei 2023

Beppie van der Sluis van Staatsbosbeheer verzorgde de tour door het gebied en lichte de ontstaansgeschiedenis en het beheer toe. Ook de dieren van het gebied lieten zich zien en horen, zoals een grauwe gans met kuikens, Groninger blaarkoppen in de modder en de zeldzame roerdomp.

Water en bodem sturend

Bij een bruggetje over een stukje oude bovenloop van de Fivel vertelde Johan Noordzij van het waterschap over het principe ‘water- en bodemsturend’: de manier waarop we nu met ons water omgaan en het landgebruik naar onze hand zetten (peil volgt functie) is in de toekomst niet meer houdbaar. Het landbouwgebied tussen het Eemskanaal en ‘t Roegwold is een voorbeeld van een gebied waar het verlagen van het grondwaterpeil leidt tot veenoxidatie en bodemdaling.

Valuta voor Veen

Martijn van der Glas vertelde namens de NMG over het project ‘Valuta voor Veen’ dat kansen biedt als nieuw verdienmodel voor grondeigenaren in dit gebied. Boeren in het veenweidegebied nemen op hun bedrijf maatregelen om hun percelen te vernatten.

CO₂-credits

Daarmee wordt bodemdaling en CO₂-uitstoot voorkomen. Deze vermindering van CO₂-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO₂-credits aan bedrijven, overheden en inwoners die op vrijwillige basis hun CO₂-uitstoot willen compenseren.

We kijken terug op een geslaagde excursie. Een mooi initiatief van de provincie! Het is waardevol dat de NMG samen met het Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer een bijdrage kon leveren. Juist te midden van de Groningse natuur kun je noodzakelijke opgaven en mogelijke oplossingen als geen ander laten zien.

Tags:
Profiel Bas Hollander

Bas Hollander

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Klimaatadaptatie werkdagen: ma, wo, do, vr