Melkveehouders aan zet bij terugdringen lichtuitstoot uit melkveestallen

13 maart 2011

Melkveehouders aan zet bij terugdringen lichtuitstoot uit melkveestallen

De Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga daagt de melkveehouders uit de handschoen op te pakken zelf maatregelen te nemen om de lichtuitstoot van hun ligboxenstallen te verminderen. Wanneer de sector zelf met goeie oplossingen en maatregelen komt zal het voor gemeenten en provincie niet meer nodig zijn om met voorschriften te komen.

Hollenga wil de sector de tijd geven om zelf met oplossingen te komen. Hij verwacht van LTO Noord dat zij met haar eigen leden in gesprek gaat en individuele ondernemers aanspreekt.

Hilbrand Sinnema, voorzitter LTO Noord Groningen wil “mijn leden gaan voorlichten en oproepen: doe wat je kunt doen”. Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieu Federatie Groningen, is zeer tevreden over de samenwerking met provincie en LTO Noord in dit project en pleit ervoor deze aanpak vaker toe te passen.

Concrete aanbevelingen onderzoek:

  • Besteed bij de ontwerpen en het bouwen van ligboxenstallen voor melkvee aandacht aan de effecten van verlichting,
  • Zorg dat de verlichting in de stal niet zichtbaar is voor de omgeving door met schermen de zijwanden af te dekken of door het plaatsen van een aarden wal.
  • Kijk bij de plaatsing van de stal op het erf naar de ligging t.o.v. de omgeving.
  • Hang de lampen in de stal uit het zicht.
  • Verlicht gericht in de stal zodat er minder licht op de schermen aan de zijkant valt.
  • Gebruik sensoren om de lichtsterkte in de stal af te stemmen op het licht van buiten.
  • Laat de voor de koe gewenste donkere uren (6 tot 8 uur) aansluiten bij de wensen van de buurt.

Belangrijk uitgangspunt van de aanbevelingen is dat de verantwoordelijkheid om de zichtbaarheid van melkveestallen te verminderen bij de melkveehouderij zelf ligt.

Melkveehouders, burgers en experts
De afgelopen maanden is in opdracht van de provincie Groningen door Natuur en Milieufederatie Groningen en LTO Noord een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de lichtemissie uit melkveestallen in de provincie Groningen.

In een denktank met melkveehouders, burgers en verschillende experts op het gebied van de relatie tussen licht en dier en mens en omgeving is gezocht naar oplossingen. Vrijdag 18 februari werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en aangeboden aan de gedeputeerden Rudi Slager en Douwe Hollenga.

In dit project werken Natuur en Milieufederatie Groningen, LTO Noord, Provincie Groningen en Projecten LTO Noord samen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door provincie Groningen, Productschap Zuivel en de LTO Noord Fondsen.

Een compleet overzicht van de problematiek en mogelijke oplossingen vind u in het rapport. Een link naar dit rapport vindt u hieronder bij gerelateerde documenten.