Megastallen Eemsmond? Rechtbank doet uitspraak

9 mei 2012

Megastallen Eemsmond? Rechtbank doet uitspraak

Na 15 jaar strijd van Stichting De Beer is Los en de Natuur en Milieufederatie Groningen lijkt er geen grote varkensstal (6690 mestvarkens) te komen aan de Lauwersdwarsweg in Uithuizen.
De rechtbank Groningen heeft beslist dat de gemeente Eemsmond terecht een bouwvergunning heeft geweigerd voor deze grote varkensstal. De aanvrager kan nog in hoger beroep gaan, maar dit is een stap in de goede richting. Over een bouwvergunning voor een varkensstal aan de Emmaweg heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan: de rechter heeft meer informatie nodig.

Plannen voor vier grote varkensstallen
De plannen voor vier grote varkensstallen (elk ongeveer 7000 varkens) nabij Uithuizen, in de gemeente Eemsmond, stammen al uit april 1997. Vier stromannen vroegen in opdracht van een varkensboer uit Zeeland bouwvergunningen voor deze varkensstallen aan. Zij deden dat vlak voordat de gemeenteraad besloot om intensieve veehouderij niet toe te staan.
Stichting De Beer is Los, de NMG en veel bewoners van het gebied hebben vanaf toen actie gevoerd, ingesproken en procedures gevoerd om deze stallen tegen te houden. Twee van de vier aanvragen zijn inmiddels weer ingetrokken.

Bezwaar bouwvergunningen
Met de procedures tegen de milieuvergunningen voor de varkensstallen aan de Lauwersdwarsweg en de Emmaweg boekten we geen succes.
Daarom hebben we vervolgens bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunningen, die de gemeente Eemsmond in januari 2009 verleende. Dat leek de goede kant op te gaan: de bezwarencommissie gaf ons gelijk, de gemeente nam het advies over en de bouwvergunningen werden vernietigd.
De varkensboer liet het er echter niet bij zitten. In december 2010 werd hij door de rechter in het gelijk gesteld: de gemeente moest een nieuwe beslissing op de beide bouwvergunningen nemen.

Lauwersdwarsweg
In maart 2011 besloot de gemeente Eemsmond een bouwvergunning te weigeren voor de stal aan de Lauwersdwarsweg. Hiertegen ging de varkensboer in beroep. De rechtbank heeft hierover op 20 april 2012 uitspraak gedaan: de gemeente Eemsmond heeft terecht een bouwvergunning geweigerd. Of de varkensboer hiertegen nog in hoger beroep gaat, is op dit moment niet bekend.

Emmaweg
De gemeente Eemsmond verleende in maart 2011 wel een bouwvergunning voor de stal aan de Emmaweg. De Stichting De Beer is Los en de NMG waren het hier niet mee eens en gingen hiertegen in beroep. De rechter heeft in deze zaak nog geen uitspraak gedaan. De rechter heeft de gemeente wel om nadere informatie gevraagd, waarna de procedure wordt voort gezet.