Meer natuur in de tuin: tegels eruit, groen erin

7 november 2016

Meer natuur in de tuin: tegels eruit, groen erin

De lokale afdelingen van IVN, KNNV en Nivon organiseren gezamenlijk een avondvullend programma over het waarom en hoe van “Natuur in de Tuin” op woensdag 9 november in de Biotoop, Kerklaan 30, in Haren. Aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van Operatie Steenbreek: een landelijk initiatief om tuineigenaren te informeren over de gevolgen van versteende tuinen en te overtuigen om vooral groene en bloeiende tuinen aan te leggen. Beter voor de (stads)natuur, het riool en de opwarming van de stad.

De gevolgen van verstening van tuinen voor milieu, natuur en gezondheid kunnen we niet langer negeren. Breken met steen is de enige remedie! Tegels eruit, groen erin. De inleiding van deze avond gaat over het belang van groene tuinen en de werkwijze van de Operatie Steenbreek. Ter illustratie volgt een korte film. Ecologisch hovenier Michiel Coesèl, deskundig in het aanleggen en onderhouden van natuur rondom het huis, neemt ons vervolgens verder mee de tuin in. Om extra inspiratie op te doen zijn er boeken en folders aanwezig en verkrijgbaar. De toegang is vrij.
Aanmelding via eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010

Bekijk hier meer informatie over operatie Steenbreek.