Masterclass Klimaatbeleid

10 mei 2012

Masterclass Klimaatbeleid

Op woensdag 9 mei 2012 werd de tweede Masterclass Klimaatbeleid, in het kader van het project CO₂ Grenzeloos Neutraal georganiseerd. Zeven gemeenten namen deel aan de Masterclass, waarin concrete acties voor CO₂-reductie centraal stonden. De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseerde de Masterclass samen met Noordbaak en het Energy Delta Institute.

Met het programma CO₂ Grenzeloos Neutraal worden de deelnemende gemeenten door de Natuur en Milieufederatie Groningen en duurzaamheidsinstelling Noordbaak geholpen bij het ontwikkelen en vormgeven van hun klimaatbeleid.

Deze masterclass was de tweede in een reeks van drie. Deelnemende gemeenten zijn Bedum, Winsum, Loppersum, De Marne, Dongeradeel, Het Bildt en Pekela. De thema’s die onder andere aanbod kwamen zijn inpassing van duurzame energie, energie-efficiënte en warmtenetten, biomassa en hernieuwbaar gas en de rol van aardgas in een lage koolstofeconomie. De masterclass besloeg de gehele dag en werd afgesloten met een discussie.

In juli vindt de derde Masterclass plaats. Hierin zal het verwerven van draagvlak voor klimaatbeleid binnen de gemeente centraal staan.