Lokaal profiteren van zonne-energie in Delfzijl weer een stap dichterbij

6 november 2018

Lokaal profiteren van zonne-energie in Delfzijl weer een stap dichterbij

Met het verlenen van de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) door de gemeenteraad van Delfzijl, is een belangrijke stap gezet in de realisatie van twee zonneparken in Delfzijl: één op het slibdepot Heveskeslaan aan de Warvenweg en één op industrieterrein Oosterhorn aan de Valgenweg. Met het afgeven van de VVGB op donderdag 1 november, kan het College van Burgemeester en Wethouders de omgevingsvergunningen verlenen voor de zonneparken. Hiermee komt het lokaal opwekken en profiteren van zonne-energie door inwoners van de nieuw te vormen DAL-gemeente een stap dichterbij. De twee zonneparken hebben circa 35 MW aan opgesteld vermogen op ruim 30 hectare grond en kunnen jaarlijks ruim 8.500 huishoudens van energie voorzien.

Unieke samenwerking
De beide zonneparken worden gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen Groningen Seaports (GSP), Eneco, Wirsol en Bronnen VanOns (BVO). Iedere partij heeft een aandeel van 25% in de zonneparken en draagt vanuit haar expertise bij in de projecten. Zo brengt GSP gronden in waar de zonneparken op gerealiseerd kunnen worden. Eneco werkt onder andere aan het verkrijgen van de vergunningen en Wirsol speelt een belangrijke rol in de bouw van de zonneparken. Met de deelname van Bronnen VanOns (BVO), onderdeel van de noordelijke coöperatieve beweging, wordt invulling gegeven aan de nadrukkelijke wens van de samenwerkende partijen om lokale participatie en eigenaarschap waar te maken. BVO faciliteert een zorgvuldig proces in en met de omgeving van de zonneparken. Zij zal mogelijkheden bieden aan bewoners om deel te nemen en daardoor financieel te profiteren van de stroomopbrengsten van het park.

Lokaal eigenaarschap
De projecten dragen bij aan lokaal eigenaarschap en faciliteren een proces waarin de omgeving meedenkt over de te nemen stappen. De projecten dragen ook op een andere wijze bij aan lokale doelen. De stroom van de zonneparken zal worden ingezet om de industrievoorziening in Delfzijl te verduurzamen. Het beschikbaar stellen van (lokaal) opgewekte groene stroom vormt steeds vaker een belangrijke vestigingsfactor voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Hierdoor wordt bijgedragen aan de gedeelde doelstelling, het verduurzamen van de industrie en hiermee een afname van de CO2 uitstoot en het stimuleren van werkgelegenheid, die de gemeente Delfzijl en GSP stellen. Tevens wordt een deel van de opgewekte stroom ‘gereserveerd’ voor het noordelijke, coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Daardoor kan de lokaal opgewekte stroom door consumenten worden afgenomen.

Manifest Zonneparken Noord-Nederland
De samenwerking van de initiatiefnemers en de manier van ontwikkelen in de zonneparkprojecten in Delfzijl ligt voor een groot deel in lijn met het Manifest ‘Zonneparken Noord-Nederland’, van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties. De boodschap van dit Manifest is om alleen nog zonneparken aan te leggen waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. De twee zonneparken in Delfzijl zijn hier een passend voorbeeld van. Meer informatie over het Manifest ‘Zonneparken Noord-Nederland’ is te vinden op de website van de Natuur en Milieufederatie Groningen: nmfgroningen.nl/manifestzonneparken.

Tags: