NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu
Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers

Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers

Gasberaad roept Eerste Kamer op: stem tegen de wet Minimalisering Gaswinning

Dinsdag 9 oktober is er in de Eerste Kamer een plenair debat over de wijziging op
de Gas- en Mijnbouwwet Minimalisering Gaswinning Groningen. Met een
uitgebreid schrijven waarin de verschillende haken en ogen aan deze wet worden
blootgelegd probeert het Groninger Gasberaad de Eerste Kamerleden ervan te
overtuigen dat deze wet niet rijp is voor besluitvorming. Dit wordt ondersteund met de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Minimalisering Gaswinning Groningen 2018. In aansluiting op de Provincie heeft het Groninger Gasberaad nog verder uitgediept op welke punten dit ontwerpinstemmingsbesluit rammelt. De brief aan de Eerste Kamer en de volledige Zienswijze zijn te vinden op de website van het Gasberaad.

De brief aan de Eerste Kamer gaat vooral in op de toegevoegde waarde van deze wet
voor Groningen. De wet is namelijk volstrekt onduidelijk omdat de wet de afbouw
gasproductie niet vastlegt en het belang van leveringszekerheid gelijkstelt of zelfs boven
gesteld wordt aan het belang van veiligheid voor inwoners van Groningen. NAM is niet
langer (strafrechtelijk) aansprakelijk voor schade of verantwoordelijk voor versterking
maar het is niet duidelijk hoe de overheid die rol gaat invullen. De wet moet in snel
tempo worden bekrachtigd, maar de minister heeft deze wet niet nodig om de
gaswinning te minimaliseren. Dat kan hij nu ook al doen. Voor ons is de relatie met het
Akkoord op Hoofdlijnen onduidelijk. Eerste Kamerleden hebben de brief afgelopen week
ontvangen en hebben aangegeven onder andere onze aandachtspunten nader te
onderzoeken. Dinsdag 9 oktober volgt het plenair debat in de Eerste Kamer.

Leveringszekerheid gaat boven veiligheid Groningers
In de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit gaat het Gasberaad uitgebreid in op
de juridische haken en ogen. De minister legt een duidelijke verbinding tussen de
wetswijziging en het instemmingsbesluit dat daarop gebaseerd wordt. Een van de
opvallende, zorgelijke items is dat het begrip veiligheid voor leveringszekerheid wordt
geïntroduceerd en dat hiermee leveringszekerheid boven de veiligheid van de
Groningers gaat.

Bron: Groninger Gasberaad


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF