Leerlingen Duitse en Nederlandse basisscholen zoeken balans natuur en economie

25 mei 2011

Leerlingen Duitse en Nederlandse basisscholen zoeken balans natuur en economie

Leerlingen van basisscholen in Duitsland en Nederland hebben met elkaar nagedacht over de toekomst van het Eems-Dollardgebied. Volgens de kinderen kunnen natuur en economie in harmonie naast elkaar bestaan. Zij presenteerden hun resultaten afgelopen dinsdag in drie korte filmpjes.

Het internationale scholenproject maakt deel uit van de campagne In Gesprek met de Eems-Dollard van de Natuur en Milieufederatie Groningen. De leerlingen komen van de Duitse basisschool Veenhusen uit het Moormerland en de Nederlandse basisschool De Noordkaap uit Uithuizermeden.

Beide scholen maakten een film over de Eems-Dollard. De Duitse leerlingen bezochten het Ökowerk in Emden en volgden daar een workshop over slib. De Nederlandse leerlingen togen naar de Eemshaven die zich nu in sneltreinvaart ontwikkelt. Daar interviewden zij directeur Harm Post van Groningen Seaports.

De lokale jongerenzender ExpressTV Eemsmond deed ook mee aan het project. Zij interviewden Rita Jansen, directeur van Het Groninger Landschap over de Punt van Reide. Ook TOF Media, film en educatie, Stichting Ökowerk Emden,Het Groninger Landschap en Groningen Seaports namen aan het scholenproject deel.

Ideaalbeeld
Voor de presentaties troffen de leerlingen elkaar in Bad Nieuweschans. Na de presentaties bespraken zij de films en formuleerden zij hun ideaalbeeld van het Eems-Dollardgebied. Zij stelden onder andere voor om de vogels in het gebied goed te beschermen. Ook zagen zij mogelijkheden voor een hotel in de Eemshaven.

Uit alle films bleek de verwevenheid van beide landsdelen. Vanuit Emden ziet men de Punt van Reide liggen en vanaf de Nederlandse kust is Emden goed zichtbaar. De leerlingen vinden daarom dat Nederland en Duitsland in het gebied goed moeten samenwerken.

Bewoners en organisaties

De Eems-Dollard is een belangrijk natuurgebied in zowel Duitsland als Nederland. Het is een van de weinige gebieden waar een rivier op een natuurlijke manier in zee stroomt. De geografische ligging en de open verbinding naar zee maken het gebied ook economisch aantrekkelijk.

In het kader van het project In Gesprek met de Eems-Dollard gaat de Natuur en Milieufederatie Groningen de komende maanden in gesprek met de bewoners van het gebied. Ook de lokale natuur- en milieuorganisaties in het gebied nemen actief deel aan de gesprekken. Tijdens deze ontmoetingen wordt ook een compilatie vertoond van de films van de leerlingen.

Het project In Gesprek met de Eems-Dollard wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Europese Unie.