Landbouwenquête Noord-Nederland

15 juli 2013

Landbouwenquête Noord-Nederland

Zaterdag 13 juli was de laatste dag dat u kon deelnemen aan de enquête over ‘Scharrelen of opschalen’. De enquête is een initiatief van de natuur- en milieufederaties Groningen, Drenthe en Friesland, LTO Noord en het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. De verzamelde gegevens bieden ons unieke inzichten: waar liggen volgens u de (on)mogelijkheden en grenzen wanneer het gaat over schaalvergroting in de landbouw?

14 september worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt in het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant en via de websites van de natuur- en milieufederaties en LTO Noord.

Verloting streekproductenpakket
Onder de deelnemers van de enquête wordt per provincie een streekproductenpakket verloot ter waarde van vijftig euro. Binnenkort wordt de winnaar bekend gemaakt.

Sector in beweging
Het afgelopen jaar kwam de landbouwsector in Groningen vaak in het nieuws: toenemende schaalvergroting blijft in onze provincie discussie oproepen, evenals de komst van megastallen. Maar ook andere ontwikkelingen vallen op: de toegenomen aandacht bij de consument voor streekproducten en de opkomst van streekproductenmarkten en de samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers op het gebied van beperking van lichtuitstoot.

Landelijk genereert actiegroep Wakker Dier veel aandacht voor de omstandigheden in de intensieve veehouderij. Begin juni werd duidelijk dat de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ernstig onder druk staan. Kortom: niet alleen regionaal, maar ook op nationaal niveau is de agrarische sector enorm in beweging.