Laat uw stem horen over toekomst van Groninger landbouw

28 februari 2012

Laat uw stem horen over toekomst van Groninger landbouw

Hoe ziet de toekomst van de landbouw in Groningen er uit? Daarover start een dialoog tussen provincie Groningen, de Natuur en Milieufederatie Groningen en LTO-Noord.
De vraag is: hoe kan de landbouw zich zo ontwikkelen dat boeren een gezond bedrijf hebben maar tegelijkertijd voldoen aan toenemende maatschappelijke eisen om te ‘verduurzamen’? De provincie wil bedrijfsgebouwen goed inpassen in het landschap. De natuur- en milieuorganisaties zien het liefst de koeien in de wei. En de boeren willen best duurzaam ondernemen als ze maar voldoende brood op de plank hebben.

Wat vindt u belangrijk?
U kunt nu uw mening geven. Maakt u zich zorgen over groter wordende bedrijven of dierziekten? Vindt u dat boeren meer moeten doen aan natuurbeheer, zoals weidevogels? Vindt u het belangrijk of voedsel komt of van ver weg? Mogen landbouwproducten gebruikt worden om energie op te wekken? Wilt u extra geld voor dierenwelzijn? Moeten biovergistingsinstallaties op een bedrijventerrein of mogen ze op het erf van de boer?

Welke thema’s moeten wat u betreft de komende maanden onderwerp zijn van de dialoog over de toekomst van de Groninger landbouw?

De provincie Groningen, de Natuur en Milieufederatie Groningen en LTO-Noord hebben gezamenlijk een poll opgezet, waarin u kunt aangeven welke drie onderwerpen u het belangrijkst vindt. De thema’s leest u hier.
De Provincie heeft de poll uitgezet via de advertentie in de huis-aan-huisbladen, LTO-Noord vraagt haar achterban en de Natuur en Milieufederatie zet haar online panel, De Groene Peiler in.

Alle deelnemers van De Groene Peiler hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de poll.
Als u geen lid bent van De Groene Peiler, maar wel uw mening wilt geven, dan kan dat ook via de website van de Provincie Groningen. De poll kan tot 12 maart worden ingevuld.
Als u lid wilt worden van De Groene Peiler, dan kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt dan de volgende Groene Peiler in april, die ook gaat over de toekomst van de landbouw. De vragen gaan in die enquête dieper op de thema’s in.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Als alle meningen zijn geïnventariseerd, gaan we aan de slag om de belangrijkste thema’s uit te werken. Met de uitkomst hiervan komen wij weer terug en zullen we opnieuw een enquête uitzetten. Dit alles leidt tot een Provinciale Visie op de toekomst van duurzame landbouw in Groningen. Deze visie is na de zomer van 2012 klaar.