Laat helikopters boven vaargeul vliegen

18 juni 2014

Laat helikopters boven vaargeul vliegen

Op dit moment werkt Groningen Seaports aan een plan voor een nieuwe helikopterhaven in de Eemshaven. De helikopterhaven is van belang voor het onderhoud dat gepleegd zal moeten worden aan windmolens van offshore windparken. De NMG heeft begrip voor de noodzaak van de helihaven, maar maakt zich met de Waddenvereniging zorgen over de impact van de helikopters op de rust en natuur van de Waddenzee. Daarom hebben we de Provincie Groningen voorgesteld de vliegroute te laten samenvallen met de vaargeul en de helihaven vlak daarbij te ontwikkelen, om de impact van een dergelijke nieuwe landingsplaats zo beperkt mogelijk te houden. 

Wanneer offshore windpark Gemini wordt voltooid, zullen er dagelijks zo’n 30 vliegbewegingen plaatsvinden boven de Waddenzee. Een goede plek voor de helikopterhaven en het reguleren van de vliegbewegingen boven de vaargeul is volgens de NMG de enige oplossing om de haven inpasbaar te maken zonder grote overlast voor dieren in de Waddenzee.

In de startnotitie over de helikopterhaven worden naast de onderhoudsvluchten naar de windparken ook recreatieve helikoptervluchten naar het eiland Borkum genoemd. Dit punt stuit bij de NMG en de Waddenvereniging op grote bezwaren. Verstoring van de rust en natuur in de Waddenzee is helaas een onvermijdelijk gevolg van offshore wind, er is echter geen reden om deze op te offeren voor recreatieve vluchten.

Voor de helihaven vraagt de gemeente Eemsmond ontheffing bij de Provincie Groningen. In de provinciale Omgevingsvisie is immers opgenomen dat er geen ruimte is voor een nieuwe luchthaven.