Laat de Groninger gemeentes zoemen

14 april 2014

Laat de Groninger gemeentes zoemen

Hulp voor nieuwe colleges bij opstellen bijvriendelijk collegeprogramma

De Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en Projecten LTO Noord roepen gemeentecolleges in wording op om bij het opstellen van de collegeprogramma’s aandacht te schenken aan bijvriendelijk beheer en inrichting van gemeentegronden. De komende periode kunnen gemeentes bij de organisaties terecht voor hulp op dit gebied.

Dat het slecht gaat met bijen in de provincie Groningen is inmiddels algemeen bekend. Oorzaken zijn onder andere gebrek aan voedsel, gebruik van bestrijdingsmiddelen en het gebrek aan nestel- en overwintermogelijkheden.

Verbetering van de leefomstandigheden ligt grotendeels in handen van bestuurders, boeren en groenbeheerders. Er kan nog veel winst worden geboekt voor bijen op gemeentegrond. Bijvoorbeeld door ecologisch beheer, een beter afgestemd maaibeleid, een continu aanbod van voedsel en door het groen te beheren zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen.

Groningen Zoemt in de provincie
Samen met de Provincie Groningen voeren de Natuur en Milieufederatie Groningen, Projecten LTO Noord en Landschapsbeheer Groningen het project ‘Groningen Zoemt in de provincie’ uit, waarin concreet wordt gewerkt aan het creëren van meer nestgelegenheid en voedsel voor de bijen en de partijen tevens voorlichting geven aan boeren, bestuurders en natuurbeheerders.