Kwik bedreigt Waddenzee

2 december 2014

Kwik bedreigt Waddenzee

Vogels en vissen in het Waddengebied bevatten nog altijd te veel kwik. Daardoor leven ze korter, krijgen ze minder jongen en die jongen zijn minder gezond. Er moeten dringend maatregelen genomen worden. Samen met Natuur & Milieu, Greenpeace en Waddenvereniging roepen wij Rijkswaterstaat op om ervoor te zorgen dat de lozing van kwik naar lucht en water sterk wordt teruggedrongen.

Kwik is een erg gevaarlijke stof in de natuur. Het hoopt zich op in de voedselketen: vooral ‘roofdieren’ als scholeksters, sterns en zeehonden krijgen veel kwik binnen. Te veel kwik, vooral in eieren en opgroeiende jongen, heeft tot gevolg dat eieren niet uitkomen, de jongen zich slecht ontwikkelen en dieren eerder sterven. Kwik tast het zenuwstelsel aan.

Omdat kwik zo’n gevaarlijke stof is, zijn in allerlei internationale verdragen strenge normen voor kwik afgesproken. Ook Nederland is aan die verdragen gebonden. Nu blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat in de Waddenzee het water, het slib en de dieren nog steeds te veel kwik bevatten. Toch krijgen allerlei bestaande en nieuwe bedrijven nog altijd vergunning voor het lozen van kwik.

Daarom roepen de partijen Rijkswaterstaat op om zo snel mogelijk de lozing van kwik op lucht en water, zowel in nieuwe als bestaande vergunningen, zo ver mogelijk terug te dringen. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom vragen wij Rijkswaterstaat een plan te maken om de kwikconcentraties in eieren en dieren terug te dringen tot onder de internationaal afgesproken normen. Bovendien zou er gericht onderzoek moeten worden gedaan naar kwik in de dieren in de Waddenzee.

Lees hier de brief van St. Natuur & Milieu, Greenpeace, Waddenvereniging en Natuur en Milieufederatie Groningen aan Rijkswaterstaat.