Klimaattop Noord NL: Duurzame plannen en projecten gezocht

31 augustus 2017

Klimaattop Noord NL: Duurzame plannen en projecten gezocht

Noord-Nederland werkt hard aan een beter klimaat. Dat is de boodschap van de Klimaattop Noord NL. Vanaf nu is de website www.klimaattopnoord2017.nl online en elk bedrijf of organisatie met een plan, project, product of dienst dat bijdraagt aan een beter klimaat kan zich hier aanmelden om mee te doen aan de top. Het evenement vindt plaats op 9 november a.s. in het Energy Academy Europe gebouw in Groningen en is een initiatief van de drie Noordelijke provincies. Aanmeldingen moeten uiterlijk 11 september binnen zijn.

Klimaatverandering en energietransitie bieden naast dreigingen ook kansen. Nergens wordt dat zo sterk gevoeld als in het Noorden van het land. Immers, hier verzamelt zich al van oudsher de kennis en kunde op het gebied van energie en is alle ruimte om te pionieren. Bovendien wordt het economische perspectief dat de transitie biedt nergens zo sterk gevoeld en aangegrepen als juist in deze regio. De Klimaattop Noord NL brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer -gezamenlijke- actie te komen. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed.

Lokale energie
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts ziet een belangrijke rol weggelegd voor de lokale energiecollectieven. Samen met de GrEK en Grunneger Power zal zij optreden als vertegenwoordiger van deze collectieven en ervoor zorgen dat zij een stevige positie krijgen in de opgave. Zij zijn immers de vertrouwde koppeling met de bewoners en weten wat er in hun omgeving nodig is om de energietransitie te realiseren. Dit sluit ook goed aan bij de wens van de Provincie om de bewoner meer centraal te stellen.

Concrete bijdragen
Aanmeldingen voor de top moeten zo concreet mogelijk laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn. Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief op verschillende manieren presenteren tijdens de top: een interactieve workshop, een inspirerende lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing. Groots en out of the box, het kan allemaal. De aanmelding is nu gestart, midden september wordt de definitieve selectie van deelnemers bekend gemaakt.

Locatie
De Klimaattop Noord NL 2017 vindt plaats in het Energy Academy Europe-gebouw op Zernike Campus Groningen, het veelbekroonde, duurzaamste educatiegebouw van Nederland. Hier wordt elke dag gewerkt aan de energietransitie. Ook wordt het op de campus gevestigde EnTranCe (Energy Transition Centre), de proeftuin voor productonderzoek en -ontwikkeling ingezet als bij-locatie voor de top.

Organisatie
De Klimaattop Noord NL komt voort uit de Nationale Klimaattop vorig jaar in Rotterdam. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition (de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe).