“Klimaatdoelen worden zo niet gehaald, nu tijd voor echte oplossingen”

13 maart 2019

“Klimaatdoelen worden zo niet gehaald, nu tijd voor echte oplossingen”

Reactie van Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de
Natuur en Milieufederaties en vakbond FNV op de persconferentie van premier
Rutte en minister Wiebes over de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord:

“Dit is een hoopgevend signaal. Dit is wat het klimaat nodig heeft en waarom
40.000 mensen afgelopen zondag de straat op gingen. We moeten het nu doen met
de woorden van Rutte en Wiebes, maar wij zullen het kabinet aan deze woorden
houden. Wij staan klaar om afspraken te maken.”

Amsterdam, 13 maart 2019 – “De doorrekening van het PBL geeft het ontwerp-Klimaatakkoord een dikke onvoldoende.” Dat stellen Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en vakbond FNV naar aanleiding van de analyse van het PBL. “De boodschap aan het kabinet is duidelijk: met halve maatregelen halen we de klimaatdoelen niet. Het is nu onvermijdelijk om met onze oplossingen aan de slag te gaan: een eerlijke CO2-heffing, en een effectief boetesysteem om de uitstoot terug te brengen. Zo zorgen we voor een echte omslag naar een duurzame economie. De samenleving is klaar voor een goed klimaatbeleid, dat bovendien groene banen oplevert. Dat lieten de 40.000 mensen op de Klimaatmars wel zien. Genoeg getreuzeld, het klimaat wacht niet.”

Uit
de doorrekeningen van het PBL blijkt dat Nederland met het
ontwerp-Klimaatakkoord de CO2-uitstoot onvoldoende verlaagt. Slechts een
reductie van 43 procent wordt met zekerheid gehaald, terwijl een afname van de
uitstoot van 49 procent nodig is voor de eigen klimaatdoelen van het kabinet.
“Het ontwerp-klimaatakkoord laat een gapend gat zien, met name in de industrie
waar de doelen lang niet worden gehaald. Een wake-up call voor het kabinet.
Voor een omslag naar een duurzame samenleving is het nodig dat bedrijven
betalen voor hun uitstoot. In het ontwerp-akkoord hoeven de grote vervuilers
nauwelijks een bijdrage te leveren.”

Daarnaast
laat het CPB zien dat de huishoudens onevenredig hard getroffen worden, terwijl
de industrie juist ontzien wordt. De laagste inkomens worden twee keer zo hard
getroffen als de hoogste.

Opbrengsten heffing naar koplopers

De
organisaties, die ruim 1.5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen, onderstrepen
het belang om een brug te slaan tussen een ambitieus klimaatbeleid met een echte
energietransitie en éérlijke plannen. Plannen die de vervuiler laat betalen in
plaats van de burger voor de kosten te laten opdraaien. Ze pleiten voor een
maatregelenpakket dat wel werkt: “Voer een beperkte CO2-heffing in, samen met
effectieve boetes voor bedrijven die hun uitstoot te weinig terugbrengen.” De
opbrengsten uit deze heffing kan worden teruggegeven aan bedrijven die stappen
nemen om te vergroenen, voor maatregelen die een echte transitie naar een
schone energievoorziening opleveren.

“Op
die manier wordt de overgang naar een groene en innovatieve economie
gestimuleerd. Dat levert groene banen en klimaatbescherming op. De CO2-heffing
moet met behoud van banen worden vormgegeven”, aldus de milieuorganisaties en
de vakbond. CO2- afvang en opslag (CCS) rekenen de organisaties niet tot de
oplossingen: “Daarmee besteed je honderden miljoenen aan een nieuw
afvalprobleem en kom je niet van fossiele energie af,” stellen zij.

Vakbond
en milieuorganisaties vinden het jammer dat de doorrekeningen van het PBL voor
de arbeidsmarkt pas half april komen. Omscholing en opleiding van werknemers om
de energietransitie mogelijk te maken is nu hard nodig. Mensen die niet kunnen
worden omgeschoold en hun baan verliezen, moeten worden gecompenseerd,
allereerst via een ‘kolenfonds’ dat zo snel mogelijk moet worden gevuld.

De
organisaties lieten december vorig jaar weten zich niet achter het ontwerp-Klimaatakkoord te kunnen scharen.
Het akkoord zet te veel in op tijdelijke lapmiddelen in plaats van een
structurele omslag naar schone technieken, en de afspraken zijn veel te
vrijblijvend.

“De
doorrekeningen van het PBL bevestigen onze analyse dat Nederland een beter
klimaatakkoord verdient en nodig heeft,” aldus de milieubeweging en de vakbond.
“We leggen nu onze oplossingen weer op tafel, en gaan er vanuit dat daar nu wél
serieus over te praten valt”.