Kinderen krijgen duurzame start

23 mei 2011

Kinderen krijgen duurzame start

Kinderdag-verblijven in Groningen en Friesland kunnen hun organisatie flink verduur-zamen. Het project Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang moet helpen om kleine en grote kinderdagverblijven enthousiast te maken voor de mogelijkheden.

Op dinsdag 31 mei gaat het project in Marum van start met een bijeenkomst voor kinderdagverblijven. Voor de startbijeenkomst zijn alle kinderdagverblijven in Groningen en Friesland uitgenodigd.

Binnen het project Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang werkt de Natuur en Milieufederatie Groningen samen met het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) en Partoer CMO Fryslân.

Goede voorbeeld
Het doel is om 10 kinderdagverblijven enthousiast te maken voor verduurzaming van de organisatie. Groene Start richt zich op energie- en waterbesparing, duurzaam produceren en consumeren en vorming van beleid om een duurzame leefomgeving te stimuleren. Ze kunnen dan ook het goede voorbeeld geven aan de kinderen en hun ouders.

De thema’s in Groene Start – duurzame innovatie in de kinderopvang sluiten aan bij de oorspronkelijke landelijke doelstelling van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Dat programma richt zich op het op gang brengen van effectieve leerprocessen bij maatschappelijke organisaties om zo bij te dragen aan een duurzame leefomgeving voor nu en in de toekomst. Ook sluit het project aan bij de ambities van De Lerende Samenleving die de drie Noordelijke provincies vastlegden in hun Noordelijk Ambitiestatement 2008 – 2011.