Kickstart Groeningen: de natuurlijke achtertuin van Groningen

20 november 2018

Kickstart Groeningen: de natuurlijke achtertuin van Groningen

Van maandag 19 november tot en met donderdag 23 november gingen meer dan 200 studenten aan de slag met opgaven uit ‘Groeningen’, de groenblauwe gordel van laagveen die zich onder Groningen Stad: van Marumerlage, Leekstermeer, de Onlanden, Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Roegwold naar het Schildmeer. De studenten presenteren hun bevindingen tijdens het Manifestival op vrijdag 23 november in Haren. Daarnaast bekijken diverse deskundigen vanuit hun achtergrond kansen voor Groeningen zoals marketing, betekenisvol ondernemen en natuur. De avond wordt afgesloten met een lezing door natuurfilosoof en hoogleraar ecologie Matthijs Schouten. 

Kansen en een ideale mix tussen natuur, landschap én ondernemerschap
Groeningen biedt volop kansen voor nieuw ondernemerschap, bijvoorbeeld: kringlooplandbouw, producten uit organisch materiaal, regionale voedselketens en toeristische arrangementen. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd in Groeningen. De beherende natuur- en waterorganisaties hebben samen met de overheden laagveenmoerassen en het grootste waterbergingsgebieden van Nederland gerealiseerd.

In het westelijke deel is dit de Onlanden, aan de zuidoostzijde van de stad stroomt de Hunze op natuurlijke wijze door de bebouwde omgeving. Ten oosten van de stad is het Roegwold ontwikkeld, een geheel nieuwe wildernis. Samen met de meren is Groeningen een natuurparel van allure gelegen tegen de stad Groningen.

Het Groeningen Netwerk slaat de handen ineen
De initiatiefnemers willen de regio bewust maken van het gebied Groeningen, en een community vormen door het inmiddels ontstane Groeningen netwerk uit te breiden met zoveel mogelijk deelnemers. Ondernemers, natuurbeheerders, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoekers – iedereen met belangstelling voor het gebied mag meedenken over een klimaatbestendige en duurzame toekomst.

Hulp vanuit het onderwijs
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Groningen Assen (RGA).Het Groeningen Netwerk is opgezet door het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool in samenwerking met Staatsbosbeheer. In de ontwikkeling van dit gebied staat het Groeningen Netwerk niet alleen. Onderdeel van dit netwerk zijn momenteel al talloze studenten van onder andere de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Noorderpoort College en Van Hall Larenstein. Voor opdrachtgevers in het gebied gaan deze studenten aan de slag met relevante vraagstukken.

Uitgebreid programma
Laat u inspireren door meerdere sprekers, zoals: Kees Klomp, voorvechter van betekenisvol ondernemerschap, hij zal zijn toekomstvisie voor Groeningen presenteren. Namens Boer & Natuur zal Alex Datema spreken over de combinatie van natuur en landbouw. Lector Karel Jan Alsem van de Hanzehogeschool zal zijn ideeën presenteren om de regio Groeningen als marketinginstrument te zien. De natuurorganisaties vertonen de bijzonderheden van het gebied. Professor Matthijs Schouten zal tenslotte op geheel eigen wijze aankijken tegen de relatie mens, stad en natuur in Groeningen. Uiteraard zullen Lector Willem Foorthuis van het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen en Rieks van der Wal van Staatbosbeheer u oproepen om deel te nemen aan het netwerk van Groeningen. De laatste ontwikkelingen in het programma kunt u volgen op www.groeningen.nu.

Groeningen nodigt bewoners, ondernemers en overheid uit om tijdens het ManiFestival op 23 november kennis te maken met Groeningen. Het belooft een zeer inspirerende dag en avond te worden. Ga naar www.groeningen.nu voor gratis toegangskaarten.

Tags: