Keuzedocument voor Provinciale Omgevingsvisie gereed

20 juni 2014

Keuzedocument voor Provinciale Omgevingsvisie gereed

Als opmaat naar de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie is de afgelopen week het Keuzedocument van de Provincie Groningen gereed gekomen. Op 10 september 2014 zal het Keuzedocument besproken worden in de commissie Omgeving en Milieu van Provinciale Staten. De Natuur en Milieufederatie Groningen zal de input van haar achterban betrekken bij haar reactie op dit keuzedocument richting Provinciale Staten. Deelnemers aan de discussieavond van 7 mei en andere geïnteresseerden worden hier deze zomer verder over geïnformeerd.

Daarnaast wordt door de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met de Provincie een netwerkavond georganiseerd over de kwaliteitsgids landschap, waar er ruimte is om mee te denken over deze gids en bijbehorende kaarten.

Uit de input van de discussieavond die de NMG organiseerde voor haar achterban op 7 mei over de nieuwe Omgevingsvisie heeft de Provincie Groningen kunnen terugmelden dat er op korte termijn een nationaal monitoringssysteem komt voor de stikstofuitstoot.